Start een bedrijfsproject om water te (be)sparen

Publicatiedatum
Sla met minstens drie bedrijven de handen in mekaar om je beter te wapenen tegen droogte en en je maakt kans op een projectsubsidie tot 75% van je investeringsbedrag. Indienen kan tot en met 12 april 2019 bij de Vlaamse Milieumaatschappij.
droogte

Wat moet je doen?

Dien ten laatste op 12 april 2019 een voorstel in dat:

  • een samenwerking starten tussen minstens 3 bedrijven
  • de bedrijven waterrobuuster maken in tijden van droogte, waardoor ze minder lijden onder waterschaarste
  • een minimaal te subsidiëren budget heeft van 100.000 euro.
     

Enkele voorbeelden:

  • Gezamenlijke opvang van regenwater, koelwater en spoelwater en optimale verdeling tussen alle partners.
  • Een project dat de infiltratie van zoet water verhoogt en op die manier de verzilting terugdringt. Dat zorgt voor een grotere beschikbaarheid van zoet water dat vervolgens kan gebruikt worden voor industriële of agrarische toepassingen of voor drinkwaterproductie.

Wanneer?

Dien je project in ten laatste op 12 april 2019.

In mei 2019 zal een eerste selectie gemaakt worden. Eind 2019 volgt een tweede selectie en worden de subsidies toegekend zodat de geselecteerde projecten vanaf januari 2020 van start kunnen gaan. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 75%. De projecten moeten ten laatste eind 2024 gerealiseerd zijn.

Je vind alle informatie, het aanvraagformulier en het volledige reglement op www.vmm.be/water/proeftuinendroogte.