Stap mee in onderzoek rond broeikasgassen bij dierlijke productie

Publicatiedatum
De Europese netwerken Eranet cofund SusAN, ICT-AGRI en Facce ERA-GAS lanceren een gemeenschappelijke oproep met als doel steun te geven aan ambitieuze, transnationale O&O-projecten en/of LA-trajecten rond de daling van broeikasgassen in de dierlijke productie. Deze oproep staat nu open met als deadline 31 januari 2019, 14.00 u ’s middags.

De thema’s voor projecten

Projectvoorstellen dienen te kaderen in deze topics:

Thema 1, een ‘holistisch thema’: agro-ecologische benadering van dierlijke productiesystemen.

Dit thema behandelt de evaluatie, de ontwikkeling, en het (her-)ontwerp van dierlijke productiesystemen met als doel broeikasgassen te reduceren. Een doordachte benadering van het volledige systeem is vereist, gefocust op de nood om de emissie en/of intensiteit van broeikasgassen te verminderen. Het projectvoorstel mag zich bijkomend ook toeleggen op andere aspecten gerelateerd aan een duurzame dierlijke productie.

Thema 1 omvat:

 • Duurzaamheidsbepaling van het volledige systeem: i.e. ecologische voetafdruk, levenscyclus analyse
 • Het bepalen van de efficiëntie van de emissie van broeikasgassen, alsook het ontwerp en de ontwikkeling van geoptimaliseerde systemen om emissies te doen dalen en duurzaamheid te bevorderen

Thema 2, een ‘ technisch thema’: Technische oplossingen voor het monitoren en de mitigatie van broeikasgasemissies door dierlijke productie systemen. 

Dit thema focust op strategieën en technische maatregelen om broeikasgasemissies van dierlijke productiesystemen te reduceren. Projecten dienen ook aandacht te besteden aan mogelijke synergiën en trade-offs geassocieerd met de voorgestelde oplossingen.

Thema 2 omvat één of meerdere van de volgende onderzoeksdomeinen:

 • Voedselketen
 • Diervoeding
 • Mestbeheer en -verwerking
 • Optimalisatie en/of ontwikkeling van emissiefactoren gelinkt aan dierlijke productiesystemen met als doel de onzekerheden te verminderen, en de ontwikkeling van verbeterde en geharmoniseerde broeikasgasinventarissen

Thema 3, een ‘maatschappelijk thema’: Maatschappelijke en/of economische benadering van dierlijke productie en consumptie van dierlijke producten. 

Dit thema omvat:

 • Het effect van consumptiegedrag en trends in de dierlijke productiesector  op broeikasgasemissies
 • Het doorrekenen van de kost van een reductie in broeikasgasemissies naar de prijs van dierlijke producten
 • Strategieën en beweegredenen, m.i.v. beleidsmaatregelen, om broeikasgasemissies te reduceren, en het opheffen van barrières die de adoptie van verbeterstrategieën verhinderen. 

Belangrijk:

 • Elk project moet minstens 2 thema’s combineren
 • Elk project moet een systeembenadering hanteren die zowel de economische, de ecologische als de maatschappelijke aspecten in beschouwing neemt.
 • Er wordt voorkeur gegeven aan projecten die ICT-aspecten omvatten. 

Alle informatie en documenten op de website van ERA-Net SUSAN

25 deelnemende landen – vind je partner

Aan deze oproep nemen 29 steunagentschappen uit 25 landen deel (19 Europese landen en 6 geassocieerde landen) met een globaal budget van 16 miljoen euro. Meer informatie over de deelnemende landen en regio’s

1, 5 miljoen euro door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van projecten in deze oproep, voorziet VLAIO een budget van 1,5 miljoen euro. De steunkanalen van de onderzoeks- en de ontwikkelingsprojecten (1 miljoen euro) en van de LA-trajecten (500.000 euro) worden hiervoor ingezet. De maximale steun voor de Vlaamse deelname is begrensd op 500.000 euro.

Deadline voor indiening: 31 januari 2019

 • De projectleider van het internationale project dient de pre-proposal in via de website van ICT-AGRI tegen 31 januari 2019, 14.00 u ’s middags.
 • Als Vlaamse deelnemer moet je daarnaast ook een aanvraag indienen bij VLAIO
  • voor O&O&I projecten: een digitale aanvraag indienen voor een onderzoeks- of een ontwikkelingsproject via de webtool. Hierbij kruis je ‘internationaal  project’ aan en download je de bijhorende template. 
  • voor LA trajecten: download de aanvraagtemplate en stuur deze per mail naar landbouw@vlaio.be
  • De Vlaamse bijlage dien je eveneens in tegen 31 januari 2019, 14.00 u ’s middags. 

Meer informatie?

Overweeg je samen met je collega’s een aanvraag in te dienen? We raden je aan contact met ons op te nemen voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek. Neem contact op met Kirezi Kanobana of Anne De Brabandere.