Stad Gent test vervoer bouwmaterialen via het water met elektrische Boot

Publicatiedatum
In Gent is een pilootproject begonnen om bouwmateriaal via het water tot op de werven te brengen. Het is de bedoeling om zo vrachtverkeer uit de stad te weren, minder uitstoot te hebben en ervoor te zorgen dat er weinig overlast is voor de mensen die aan de bouwwerven wonen. Er zal een jaar getest worden. Deze testen maken deel uit van het Interreg North See Regio project 'IWTS2.0'.

'IWTS' staat voor ‘Inland Waterway Transport Solutions’ en wil oplossingen zoeken voor transport via binnenvaart. Voor grote goederenvolumes is binnenvaart een langzaam maar goedkoop en klimaatvriendelijk transportalternatief. Nochtans blijven vele Europese waterwegen niet of ondermaats gebruikt. # IWTS 2.0 wil hierin verandering brengen door het potentieel en de capaciteit te verhogen om vrachten te vervoeren op momenteel onderbenutte waterwegen. De projectpartners ontwikkelen concepten voor innovatieve, duurzame en kleine schepen, alsook opleidingsmateriaal voor de binnenvaartsector. Daarnaast zet men ook in op bewustmaking van de mogelijkheden die de binnenvaart kan bieden. Vlaamse partners in het project zijn POM Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Waterweg en De Groote - Houtboerke NV. Daarnaast zijn er ook nog projectpartners in het VK, Nederland, Duitsland en Zweden.

Om in de praktijk te testen hoe tot een snelle modal shift te komen vaarde aan het Gentse Oud Gerechtsgebouw de allereerste elektrische vrachtboot uit. Deze moet onderzoeken of het mogelijk is om via de binnenwateren bouwmaterialen te vervoeren. De boot is eigenlijk een vlot met een elektromotor die draait op batterijen. Er is dus geen schadelijke uitstoot. In een eerste fase van het pilootproject worden er balans- en batterijtesten uitgevoerd. Als de boot helemaal gebruiksklaar is, komen er nieuwe testen met echte ladingen bouwmateriaal tot 1 ton zwaar.

foto boot
bron: VRT

De testboot kost 300.000 euro en is voor de helft betaald door Europa. De andere helft betalen verschillende bouwbedrijven samen. Ze vormen voor dit project een vzw Urban Waterway Logistics. Voorzitter Peter Geirnaert is erg enthousiast.

Peter Geirnaert
Deze testen zijn erg belangrijk want we gaan nu echt onderzoeken hoe we vlot kunnen laden en lossen zonder al te veel overlast te creëren. We gaan ook in kaart brengen welke aanpassingen er nog moeten gebeuren, want niet alle bruggen, sluizen, rivieren of kanalen zijn nu geschikt voor dit vlot. De bedoeling is om in de toekomst dagelijkse goederen via het water te vervoeren.
Peter Geirnaert
Voorzitter Urban Waterway Logistics vzw

Minder bestelwagens

Vervoer via het water biedt een enorm potentieel voor de stad Gent. Gent heeft een heel fijnmazig waternetwerk dat momenteel nog onderbenut wordt. Hiervoor zal de stad nog extra moeten investeren en moet ervoor gezorgd worden dat de goederen van de losplaats makkelijk op hun bestemming raken. Gent ziet met de huidige coronacrisis ook het aantal kleinere bestelwagens in de stad fors toenemen. Het zijn vaak vrachtauto’s die pakjes bezorgen die online besteld werden. Zo rijden er dagelijks ongeveer 20.000 bestelwagens door de stad rijden. Door deze transporten slimmer te bundelen, ook via het water, kan een grote winst geboekt worden. 

Gent pionier in Vlaanderen

Gent mag als eerste stad het elektrische goederentransport uittesten. Maar ook andere steden met veel water zijn geïnteresseerd. Onder meer Brugge, Mechelen en Leuven kijken met grote nieuwsgierigheid naar het pilootproject. De resultaten daarvan zullen binnen een jaar besproken worden. 

Benieuwd om meer te weten te komen over het #IWTS2.0 project? Neem dan zeker een kijkje op de EFRO-projectendatabank.

Bronnen