Social Distancing Alarms: VIL publiceert bevindingen van 1000 testresultaten

Publicatiedatum
Social Distancing Alarms helpen medewerkers in een logistieke omgeving om op een veilige afstand van elkaar te werken. Dit blijkt uit de 1000 testresultaten die VIL verwerkte van 230 bedrijven. De toestellen van de geselecteerde leveranciers in de VIL-testkit functioneren goed bij ‘face-to-face’ medewerkers.
VIL testkits bestaande uit toestellen van 5 verschillende leveranciers

Anderhalve meter bewaren op de werkvloer

Sinds de coronapandemie komen in een versneld tempo toestellen op de markt om de veilige afstand van 1.5 meter op de werkvloer te kunnen bewaren. Een social distancing alarm meet via onder andere ultrabreedbandtechnologie (UWB) de afstand tussen personen en geeft een signaal als ze te dicht bij elkaar komen. VIL maakte het met het project Social Distancing Alarms mogelijk voor bedrijven om deze toestellen snel en gratis te testen.

230 testkits met 5 verschillende toestellen

Alle Vlaamse bedrijven met logistieke operaties kregen de mogelijkheid om, zolang de voorraad strekte, via VIL of hun belangenfederatie een gratis testkit bij VIL te bestellen. In totaal werden 230 testkits, met toestellen van vijf verschillende leveranciers (Flanders Make, Lopos, Crescent/Option, Rombit en Pozyx) verstuurd naar bedrijven doorheen heel Vlaanderen en verspreid over diverse sectoren en type operaties.

Onderlinge positie van werknemers van belang

De testperiode van zes weken leverde meer dan 1000 testresultaten op. De bevindingen tonen aan dat met de social distancing trackers werknemers in staat zijn om de vereiste veiligheidsafstand te bewaken. De belangrijkste invloed op de werking van de toestellen is de onderlinge positie van de werknemers. Wanneer zij elkaar ‘face to face’ benaderen of samenwerken, functioneren deze toestellen correct. De toestellen zijn echter niet ideaal om operatoren ‘side by side’ te laten samenwerken en zijn niet geschikt voor het ‘back to back’ werken. In dergelijke omstandigheden wordt de meting deels of volledig geblokkeerd door het lichaam van één of beide personen.

Enkele verbeterpunten

Door de ondernemers zijn ook verbeteringspunten geopperd op het gebied van gewicht, grootte, draagvorm, instelbaar geluid en vibratiesterkte, uitschakelmodus en batterij-autonomie. De aandachtspunten en voorkeur variëren afhankelijk van de bedrijfssituatie en de technische staat van de toestellen op het moment van de testen.

Positief beoordeeld

Algemeen worden de trackers positief beoordeeld, met Rombit in pole position. Er is een vrij hoge bereidheid bij de gebruikers om, afhankelijk van de prijs, deze toestellen ook in te zetten in de dagelijkse activiteiten.

Het volledige rapport, enkele bedrijfsfilmpjes van gebruikers én de nieuwe marktontwikkelingen zijn hier publiek beschikbaar.

Snel en professioneel VIL-initiatief krijgt veel appreciatie

Dit initiatief van VIL, met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), kwam snel op gang, kort na de oprichting van de Logistics Resilience Task Force, waarin VIL coördinator is. Met dit project steunt VIL de sector om coronarestricties in logistieke operaties efficiënt aan te pakken. Natuurlijk is het bewaren van social distancing maar een stukje van de puzzel. Maar het is wel een cruciaal stukje, waarvan de appreciatie door de deelnemende bedrijven getuigt van de toegevoegde waarde van dit initiatief.
 

 

 

Over VIL

VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en sinds 1 januari 2017 erkend als speerpuntcluster Logistiek. VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid. Als ledenorganisatie brengt VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar, zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-, engineering-, interim-, bouw en real estate wereld. Meer informatie over via www.vil.be.

 

Delen: