Resultaten tussentijdse evaluatie EFRO-programma beschikbaar

Publicatiedatum
De uitvoering van het EFRO-programma is ondertussen erg opgeschoten. Begin 2019 was reeds meer dan 83% van het beschikbare budget van 173,5 miljoen euro toegewezen aan 190 projecten, wat Vlaanderen tot één van de koplopers binnen Europa maakt. Hoog tijd om even stil te staan bij de voortgang van het programma en het inhoudelijk en organisatorisch onder de loep te nemen.

In het najaar van 2018 voerde Idea Consult een evaluatie van het EFRO-programma uit, waarvan het rapport ondertussen klaar is. Deze evaluatie komt op een strategisch moment, met name dat van de voorbereiding van de nieuwe Europese meerjarenbegroting 2021-2027 en de nieuwe structuurfondsenperiode.

De beoogde meerwaarde van deze tussentijdse evaluatie is dubbel:

  • Vanuit de evaluatie willen we de uitvoering van het huidige programma waar mogelijk verder optimaliseren. Heel wat projecten zijn net gestart, andere moeten nog worden opgestart, dus kunnen er op operationeel niveau nog bepaalde verbeteringen worden doorgevoerd;
  • Daarnaast willen we de volgende programmaperiode 2021-2027 inspireren. Het grootste deel van de middelen uit het lopende programma zijn al toegewezen. De meer strategische aanbevelingen zijn bijgevolg vooral gericht op de volgende periode.

De evaluatie richt zich op vijf kernpunten: Relevantie en coherentie van de strategie; Effectiviteit, efficiëntie en verwachte impact; Kwaliteit van de uitvoering en van het toezichtsysteem; Geïntegreerde territoriale benadering; Europese toegevoegde waarde.