Regiostars Award 2020: Ontdek de 3 Vlaamse EFRO kandidaten

Publicatiedatum
Elk jaar bekroont de Europese Commissie met de toekenning van de Regiostars door de EU gefinancierde projecten die nieuwe benaderingen en excellentie in regionale ontwikkeling demonstreren. De deelnemende projecten worden op Europees niveau in de kijker gezet, met als doel regio's en projectmanagers in de EU te inspireren.

Dit jaar doen vanuit Vlaanderen de projecten BlueChem, COVATTI en Maria Goretti een gooi naar een Award. Zij werden alle drie gerealiseerd met de steun van EFRO Vlaanderen.

foto opening BlueChem

Het project BlueChem werd ingediend in de categorie 'Slimme Groei'. BlueChem is een incubator voor duurzame chemie op de site van Blue Gate Antwerp. Het is de missie van BlueChem om de toekomst van de chemische industrie in België te garanderen en te versterken door infrastructurele, financiële en go-to-market services aan te bieden aan starters en chemieprojecten in duurzame chemie. Op die manier wil de incubator deze startende ondernemingen en projecten de grootst mogelijke kans op slagen geven. BlueChem opereert binnen het ecosysteem van de aanwezige chemische industrie en haar netwerken in Antwerpen.Via het EFRO-project wordt een gebouw van 3.375 m² gerealiseerd. Dit gebouw biedt een mix van flexplekken voor starters, individuele kantoren, shared en private labo’s voor kmo’s, grote ondernemingen en kennisinstellingen. De incubator bevat alle aansluitingen om labo’s in te richten, het zogenaamde ‘plug and play’ model.

COVATTI dingt mee naar een nominatie in de categorie 'Inclusieve groei'. West-Vlaamse maatwerkbedrijven blijven excelleren in ‘human centered production‘. Ze ervaren dagelijks dat innovatie noodzakelijk is om de steeds hogere complexiteit van de markt te ondervangen voor hun doelgroepwerknemers. Daarom zetten ze technologie in als hefboom om moeilijk werk eenvoudiger te maken en mensen op de werkvloer te versterken. COVATTI trekt met het Shared Engineering Bureau, een uniek concept in Vlaanderen, volop de kaart van kennisdeling. Tegelijk maakt projectleider 4Werk hiermee de brug naar de maakindustrie waar deze nieuwe technologieën werkbaar werk mogelijk maken voor operatoren op industriële werkvloeren. Partners in dit EFRO Vlaanderen project zijn 4werk, Beschutte Werkplaats Menen 't Veer, POM West-Vlaanderen, Waak vzw, De Oesterbank, Mariasteen, Sociale werkplaatsen Poperinge.

Het project 'Renovatie Blaisantkerk tot multifunctionele ruimte' werd ingediend in de categorie 'Burgerparticipatie voor samenhangende Europese steden'. De moderne Blaisantkerk is te vinden in de Rabot-Blaisantvest wijk, één van de armste buurten in Vlaanderen. Via het project werd een bestaande kerk omgebouwd tot een multifunctionele ruimte. Dit gebeurde via consultatie en participatie in nauw overleg met de buurt en de stad Gent. DOIC vzw, exclusief gerund door vrijwilligers, nam de leiding voor de reconversie die één van de speerpunten vormde binnen 'Bruggen naar Rabot', een strategisch stadsontwikkelingsproject dat de sociale cohesie in verarmde buurten wil verbeteren.

foto blaisant kerk

Help jij deze drie projecten om een Regiostar Award in de wacht te slepen? Surf naar regiostarsawards.eu, ga in de categorieën 'Smarth Growth', 'inclusive growth' en Urban Development op zoek naar jouw favorieten.

Uit elk van de categorieën kiest een professionele jury maximaal 5 favorieten. Deze worden op 9 juli bekendgemaakt. Vanaf dan kan het publiek stemmen voor de publieksprijs. Wij duimen alvast voor BlueChem, Covatti en de Blaisantkerk. De uiteindelijke winnaars worden begin oktober bekend gemaakt tijdens de officiële Regiostars Award ceremonie.