Raak wegwijs in nieuwe privacy wetgeving

Publicatiedatum
25 mei start de nieuwe privacy wetgeving (GDPR) met gevolgen voor het bijhouden van persoonsgegevens. Een nieuwe brochure voor kmo’s maakt je wegwijs.

Verzamelen van persoonsgegevens wordt ingeperkt

Door de opkomst van Facebook, Instagram, en andere online platformen die tal van persoonlijke data verzamelen en daarnaast het wijdverspreide gebruik van cold mailing door televerkoopbedrijven is er heel veel te doen geweest rond de bescherming van persoonlijke gegevens. 
 
De Europese Commissie wil de bestaande misbruiken aan banden leggen met de invoering van de General Data Protection Regulation (GDPR) die van kracht is op 25 mei 2018. Deze nieuwe wetgeving wil de burger beter beschermen en creëert een aantal nieuwe verplichtingen voor bedrijven. 

Gevolgen voor Vlaamse kmo’s

Hierbij wordt er weinig onderscheid gemaakt naargelang de grootte of het soort onderneming. Veel Vlaamse kmo’s die een bestand bijhouden met persoonsgegevens (klanten, personeel, leveranciers ...) worden bijgevolg geraakt door deze regelgeving maar beseffen dit misschien nog niet.

Brochure van de Privacycommissie

Om onze bedrijven te informeren heeft de Privacycommissie een nieuwe heldere brochure opgesteld die de ondernemers helpt om hun gegevensbestanden in overeenstemming te brengen met deze regelgeving. 

Je kan de gids via hun website bekijken of downloaden.
 
Wil je meer informatie over dit onderwerp? Dan kan je altijd terecht bij onze collega’s van Enterprise Europe Network Vlaanderen via enterprise.europe@vlaanderen.be.