Projectoproep ‘Green Deals - Omgeving voor de toekomst’

Publicatiedatum
Departement Omgeving lanceert een projectoproep waarmee het initiatiefnemers van Green Deals wil ondersteunen. "Green Deals" zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (private) partijen en de Vlaamse overheid om samen duurzaamheidsdoelstellingen na te streven. De oproep richt zich naar bedrijven, organisaties, en lokale overheden. Ook samenwerkingen tussen verschillende partijen zijn mogelijk. Interesse? Schrijf je in voor de infosessie op 28/06. Indienen kan tot en met 23/09 om 9u.

Green Deals ondersteunen

Met de projectoproep ‘Green Deals - Omgeving voor de toekomst’ wil het departement Omgeving initiatiefnemers van Green Deals ondersteunen bij het voorbereiden van slagkrachtige Green Deals die inzetten op één of meerdere van de uitdagingen in het omgevingsbeleid.  

Wat komt in aanmerking? 

  • verduurzaming van de verspreide bebouwing en infrastructuur binnen het ruimtebeslag  
  • gebiedsgericht verdichten en vergroenen, met het oog op meer kwaliteitsvolle ontwikkeling op goed gelegen plekken, volgens de principes van de strategische visie van het BRV 
  • versterken van ecosystemen, vergroten waardering ecosysteemdiensten, en verhogen biodiversiteit, met respect voor en op zoek naar een symbiose tussen de ruimte voor landbouw en andere gebruikers en functies waaronder natuur en water. 

Voor wie? 

De oproep richt zich tot bedrijven, organisaties, en lokale overheden. Ook samenwerkingen tussen verschillende partijen zijn mogelijk.

Procedure

Op basis van de geselecteerde voorstellen zal het departement Omgeving de indiener(s) begeleiden en financieel steunen om een idee voor een Green Deal uit te werken tot een overeenkomst tussen partners. Op de begrotingskredieten is 90.000 euro voorzien voor deze oproep. Per project kan de minister een subsidie van maximaal 30.000 euro toekennen. De uitvoering van de Green Deal na ondertekening maakt geen deel uit van deze projectoproep.  Een project indienen kan uiterlijk tot 23 september 2022 om 9.00u.  

 

Infosessie op 28/06

Op 28 juni 2022 om 14u organiseert het departement Omgeving een online infomoment over deze projectoproep.

Schrijf je in