Praktische gids overheidsopdrachten krijgt update

Publicatiedatum
Uit de recente bevindingen van de auditautoriteit is gebleken dat er een aantal fouten gemaakt worden bij de wetgeving overheidsopdrachten, in het bijzonder met de procedure voor de 'aanvaarde factuur' en bij de rapportage van overuren.

Om misverstanden hierover te vermijden werd de informatie hierover verder verduidelijkt in de praktische gids. Bij gebruik van de procedure ‘aanvaarde factuur’, moet ook steeds een bewijs van marktraadpleging kunnen worden geleverd. Meer toelichting kan je vinden in de aangepaste praktische gids overheidsopdrachten

Met betrekking de rapportage van 'Overuren' bestaan er ook heel wat misverstanden. Deze zijn enkel subsidiabel indien gecompenseerd met extra verlof of daadwerkelijk uitbetaald door de werkgever én indien de behandeling en afwikkeling van overuren gebeurt in lijn met de geldende arbeidswetgeving.