Pakt jouw gemeente leegstand aan samen met Wonen in Vlaanderen?

Publicatiedatum
Het Agentschap Wonen in Vlaanderen is onder meer bevoegd voor leegstaande gebouwen, waaronder ook leegstaande winkels. Op 3 maart stelden zij hun ondersteuning van steden en gemeenten voor tijdens een ‘Partner in de kijker’-sessie van de VVSG.

Agentschap Wonen in Vlaanderen  

Het Agentschap Wonen in Vlaanderen houdt zich bezig met een divers en betaalbaar woonaanbod, met woningkwaliteit en met het informeren en ondersteunen van de burger. Rond deze activiteiten wil het agentschap contacten opbouwen met gemeenten.  

Wonen in Vlaanderen is niet alleen bevoegd voor alle woningen en gebouwen zonder economische functie maar ook voor leegstaande winkels (dus met een economische functie) op percelen tot 500 m². Wat dat betreft, focussen ze op zowel leegstand als verwaarlozing.  

Interessant weetje: 93% van de gemeenten registreert en belast leegstand, terwijl 76% van de gemeenten verwaarlozing registreert en belast. 

Tijdens de sessie Partner in de kijker van 3 maart 2023, georganiseerd door de VVSG, vertelde een medewerker wat het agentschap verstaat onder leegstand en verwaarlozing en hoe ze hun rol als ondersteuner zien. Belangrijk is ook het verschil met het Departement Omgeving – ook onderdeel van de Vlaamse overheid – dat bij decreet bevoegd is voor leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten met een economische functie op percelen boven 500m².  

Waarvoor kan je als gemeente bij Wonen in Vlaanderen terecht? 

Wonen in Vlaanderen oefent niet meteen toezicht uit. In die zin zijn ze een échte partner voor steden en gemeenten. Het agentschap ondersteunt lokale besturen die beslissen om leegstand te registreren bij de opmaak van een leegstandsreglement, het vaststellen van leegstand, de opmaak van een leegstandsregister en het belasten van de geregistreerde panden. Op hun website vind je heel bevattelijk alle info maar ook instructiefilmpjes die deze materie concreter maken. Verder stellen ze ook modelreglementen en handleidingen ter beschikking. 

Partner in de kijker 

Een goede samenwerking tussen organisaties die ondernemers ondersteunen, maakt echt een verschil. Wonen in Vlaanderen kon daarom haar werking voorstellen tijdens een ‘Partner in de kijker’-sessie van de VVSG op 3 maart 2023. Presentaties en partnerfiches van deze sessies vind je op de webpagina’s van de VVSG

Samen voor sterk ondernemen 

Meer en sterker ondernemerschap in innovatieve steden en gemeenten: daar gaan we voor! De VVSG en VLAIO bundelen de krachten in het project Overlegtafels Economie & Smart Cities. Je leest er meer over op www.vlaio.be/lokalebesturen. #sterkondernemen.