Overzicht gesteunde LA-trajecten oproep 2019-2020

Publicatiedatum
Binnen LA-trajecten bundelen kennisinstellingen de krachten om samen te zoeken naar innovatieve oplossingen uitdagingen in de landbouwsector. Ontdek hier de gesteunde trajecten 2019-2020.

De doelstelling van LA-trajecten is om vanuit een concreet probleem innovatieve oplossingen aan te bieden aan bedrijven, die toepasbaar zijn en een duidelijke (economische) meerwaarde voor de landbouwsector kunnen betekenen. 

Overzicht van de gesteunde LA-trajecten oproep 2019-2020

De 10 eerste projecten worden gesteund. De laatste 3 projecten (aangeduid met *) worden positief gerangschikt op de reservelijst. De effectieve selectie en steunbeslissing volgt op basis van de beschikbare budgettaire ruimte in het najaar 2020.

projectnummer

projecttitel

aanvrager / uitvoerder(s)

HBC.2019.2856

Innovatieve ziekte- en plaagbeheersing in de openlucht sierteelt

Proefcentrum voor Sierteelt

ILVO - Plant 96
UGent - Vakgroep Plant en Gewas

HBC.2019.2858

Geïntegreerde beheersing van de bladtrips Thrips tabaci in openluchtgroenten

ILVO - Plant 96

Inagro
P.C.G. - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt Oost-Vlaanderen
Proefstation voor Groenteteelt

HBC.2019.2859

Hemp4Textiles: Vezelhennep voor textieltoepassingen

HoGent - Site Bottelaere Inagro
UGent - Vakgroep Biotechnologie

HBC.2019.2861

Duurzame beheersing van koolvlieg

HoGent - Campus Melle

Inagro
P.C.G. - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt Oost-Vlaanderen
Proefstation voor Groenteteelt

HBC.2019.2865

Agroforestry 2025: veranderingstrajecten gericht op systeemoptimalisatie en haalbare verdienmodellen

ILVO - Plant 109

Agrobeheercentrum Ecokwadraat
Bodemkundige Dienst van België
Inagro
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

HBC.2019.2876

Rationaliseren van antibioticumgebruik voor luchtweginfecties bij kalveren

UGent - Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

HBC.2019.2877

Hitteplan voor de Vlaamse varkenshouderij

ILVO - Dier 68

UGent - Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

HBC.2019.2880

Optimale Teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimvee voeding

ILVO - Dier 68

HoGent - Site Bottelaere
Inagro
UGent - Vakgroep Plant en Gewas

HBC.2019.2882

Graslandgebruik in een wijzigend klimaat

ILVO - Dier 68

UGent - Vakgroep Plant en Gewas

HBC.2019.2884

Duurzame alternatieven voor chemische bodemontsmetting

Inagro

ILVO - Plant 96
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
P.C.G. - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt Oost-Vlaanderen
Proefstation voor Groenteteelt

HBC.2019.2866*

UNIPIG: Minder verlies door meer uniformiteit binnen een vleesvarkensronde

ILVO - Dier 68

KU Leuven – Departement Biosystemen

HBC.2019.2869*

Geïntegreerde aanpak van knolcyperus  (Cyperus esculentus)

Inagro

Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve

HoGent - Site Bottelaere

Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw

UGent - Vakgroep Plant en Gewas

HBC.2019.2874*

Routeplanner Melkvee 2.0: een succesvolle strategische beslissingstool vraagt om opschaling

ILVO - L&M

Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve

Inagro

Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland