OVAM oproep: ontwikkel nieuwe saneringstechnieken om PFAS aan te pakken

Publicatiedatum

De OVAM lanceert een nieuwe oproep: Innovatieve Saneringstechnieken. Het doel van deze oproep is om nieuwe en innovatieve saneringstechnieken te ontwikkelen die zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS sneller kunnen aanpakken. De oproep is gericht naar consortia van ondernemingen, kennisinstellingen en overheden. Het budget voor deze oproep is 2,6 miljoen euro. 

© Vlaamse Milieumaatschappij

PFAS snel aanpakken 

Vlaanderen heeft de ambitie om koploper in Europa te zijn in de aanpak en sanering van chemische verontreiniging in bodem, water en lucht. Omdat de PFAS-verontreiniging in Vlaanderen problematisch is, richt deze oproep zich naar innovatieve saneringstechnieken die PFAS-verontreiniging en de druk op leefmilieu en gezondheid aanpakken. 

Voor wie? 

Consortia van ondernemingen, kennisinstellingen en overheden. In het consortium moeten minstens twee van die drie partijen vertegenwoordigd zijn. 

Welk bedrag? 

Een consortium kan een subsidie ontvangen van 75% van het projectvoorstel met een maximumbedrag van 200 000 euro per projectpartner en 450 000 euro per project. 

Deadline projectvoorstel

Woensdag 27 maart 2024 om 12u ’s middags

Delen: