Oproep: subsidies om opleidingen cybersecurity te ontwikkelen

Publicatiedatum
VLAIO en ESF geven steun aan ondernemingen om opleidingen rond cybersecurity uit te werken.

Wat?

Via deze oproep willen ESF en VLAIO ondernemingen en hun werknemers ondersteunen met een aanbod van gerichte, efficiënte en toegankelijke basisopleidingen om hun maturiteit op vlak van cybersecurity te verhogen. Dit aanbod moet zoveel mogelijk gestoeld zijn op CS-gerelateerde opleidingsformules die hun nut al bewezen hebben (internationaal, academisch, …) en moet aanvullend zijn op het bestaande aanbod. 

De finale doelgroep van de ontwikkelde opleidingen of trajecten zijn ondernemingen en hun werknemers. De promotoren zijn organisaties die een opleidingsaanbod gericht op ondernemingen (vanaf één werknemer) willen ontwikkelen.

Deze oproep zoekt naar een mogelijk basisopleidingsaanbod gericht op het verhogen van competenties van werknemers rond cybersecurity. Dit sluit aan op het beleid van ondernemingen die hun maturiteit rond cybersecurity wensen te verhogen. Er moet hierbij hoofdzakelijk aandacht zijn voor basiscompetenties en -vaardigheden voor werknemers die de cyberveiligheid van de ondernemingen versterken.

Bedrag

Er is een maximale subsidie voorzien van 200.000 euro per project.

Hoe ga je te werk?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

De oproep wordt opengesteld op 1 april 2021 en staat open tot en met 20 augustus middernacht. Er wordt ondersteuning geboden tot 16u op 20 augustus 2021. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 november 2021. De beslissing wordt gecommuniceerd vóór eind oktober 2021.

 

Interesse? 

Dien dan voor 20 augustus om middernacht jouw projectvoorstel in. Meer informatie vind je via de website van ESF.