Oproep najaar 2019: 51 Baekeland-projecten (voorwaardelijk) ontvankelijk verklaard

Publicatiedatum
Op de indieningsdatum van 3 september 2019 werden 52 Baekeland-projectaanvragen ingediend. Hier vind je de projecten die (voorwaardelijk) ontvankelijk werden verklaard.

Op 17 september 2019 werd beslist dat:

  • 12 projectaanvragen (HBC.2019.2570, HBC.2019.2571, HBC.2019.2577, HBC.2019.2587, HBC.2019.2588, HBC.2019.2595, HBC.2019.2599, HBC.2019.2621, HBC.2019.2623, HBC.2019.2624, HBC.2019.2630) ontvankelijk zijn, 
  • 39 projectaanvragen voorwaardelijk ontvankelijk zijn (HBC.2019.2532, HBC.2019.2541, HBC.2019.2546, HBC.2019.2557, HBC.2019.2565, HBC.2019.2572, HBC.2019.2574, HBC.2019.2575, HBC.2019.2576, HBC.2019.2579, HBC.2019.2581, HBC.2019.2582, HBC.2019.2583, HBC.2019.2585, HBC.2019.2589, HBC.2019.2590, HBC.2019.2591, HBC.2019.2594, HBC.2019.2597, HBC.2019.2598, HBC.2019.2600, HBC.2019.2602, HBC.2019.2604, HBC.2019.2605, HBC.2019.2606, HBC.2019.2607, HBC.2019.2608, HBC.2019.2609, HBC.2019.2610, HBC.2019.2612, HBC.2019.2613, HBC.2019.2614, HBC.2019.2615, HBC.2019.2616, HBC.2019.2618, HBC.2019.2622, HBC.2019.2626, HBC.2019.2628, HBC.2019.2629, HBC.2019.2631),
    • Acht kandidaten hebben op dit ogenblik een voorwaardelijke doctoraatstoelating van de universiteit (HBC.2019.2541, HBC.2019.2582, HBC.2019.2591, HBC.2019.2598, HBC.2019.2602, HBC.2019.2605, HBC.2019.2606, HBC.2019.2610).
    • Bij 37 projectaanvragen (HBC.2019.2532, HBC.2019.2541, HBC.2019.2546, HBC.2019.2557, HBC.2019.2565, HBC.2019.2572, HBC.2019.2574, HBC.2019.2575, HBC.2019.2576, HBC.2019.2579, HBC.2019.2581, HBC.2019.2583, HBC.2019.2585, HBC.2019.2589, HBC.2019.2590, HBC.2019.2591, HBC.2019.2594, HBC.2019.2597, HBC.2019.2598, HBC.2019.2600, HBC.2019.2602, HBC.2019.2604, HBC.2019.2606, HBC.2019.2607, HBC.2019.2608, HBC.2019.2609, HBC.2019.2610, HBC.2019.2612, HBC.2019.2613, HBC.2019.2614, HBC.2019.2615, HBC.2019.2616, HBC.2019.2618, HBC.2019.2622, HBC.2019.2626, HBC.2019.2628, HBC.2019.2629) ontbreekt de voorlopige samenwerkingsovereenkomst en/of zijn de intenties naar intellectuele eigendomsrechten en gebruik van de resultaten niet gekend of niet ondertekend door de partijen. In het oproepdocument wordt vermeld dat deze documenten uiterlijk op 30 september 2019 in het bezit van het Agentschap Innoveren & Ondernemen dienen te zijn.
    • Voor vier projectvoorstellen (HBC.2019.2572, HBC.2019.2609, HBC.2019.2629, HBC.2019.2631) dienen nog gegevens door het aanvragende bedrijf te worden aangeleverd. De betrokken bedrijven werden hiervan op de hoogte gesteld en/of zullen nog gecontacteerd worden.

Alle kandidaat-mandatarissen worden uitgenodigd voor een mondeling gesprek met externe deskundigen. Deze zullen doorgaan tussen 28 oktober en 18 november 2019

De beslissing over welke projecten al dan niet gesteund worden, valt op 12 december 2019.