Oproep Hogescholen AI staat open

Publicatiedatum
De oproep is gericht op digitaliseringsprojecten vanuit de hogescholen met specifieke aandacht voor toepassingen van Artificiële Intelligentie bij ondernemingen en socialprofitorganisaties.
Student met AI bezig

Projecten exclusief voor Vlaamse hogescholen

De oproep Hogescholen AI staat open, met uiterste indieningsdatum dinsdag 17 september 2019 om 12:00 u ‘s middags

De oproep is specifiek gericht op toepassingsgerichte digitaliseringsprojecten vanuit de hogescholen met aandacht voor de implementatie van Artificiële Intelligentie bij ondernemingen en socialprofitorganisaties. De kenmerken van deze oproep lees je in de specifieke aanvraagtemplate. Projecten die nauw aansluiten bij de doelstellingen uit het AI beleidsplan dragen de voorkeur. Deze oproep staat exclusief open voor onderzoeksgroepen van Vlaamse hogescholen die actief bezig zijn met praktijkgericht onderzoek. Zowel projecten in het kader van zorg als andere toepassingsdomeinen komen in aanmerking.

Focus op direct bruikbare concepten of prototypes

De oproep wordt gelanceerd op basis van het TETRA-kader. Dit betekent dat de projecten zich richten op het vertalen van beschikbare kennis naar gevalideerde en direct bruikbare concepten of prototypes, die inspelen op de noden van en/of nieuwe marktopportuniteiten bieden aan een ruime groep ondernemingen (kmo’s) en/of socialprofitorganisaties. Er is daarnaast ook een kennisdoorstroming naar opleidingen aan de hogescholen. 

Infosessie en voorbesprekingen

Agentschap Innoveren & Ondernemen organiseert één infosessie op vrijdag 14 juni in Brussel, met aansluitend voorbesprekingen voor geïnteresseerde projectaanvragers. Inschrijven voor deze infosessie en/of een voorbespreking is verplicht via dit webformulier.

Meer info?

Meer informatie over de oproep, de infosessie, de voorbesprekingen en de aanvraagprocedure kan je terugvinden in het oproepdocument en op de TETRA-pagina's. Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar tetra@vlaio.be