Oproep ERA-Net Smart Energy Systems

Publicatiedatum
Het ERA-Net Smart Energy Systems (ERA-Net SES) geeft steun aan Europese transnationale projecten met focus op slimme, geïntegreerde regionale energiesystemen. De oproep staat nu open met als deadline 2 november 2018.

De projectthema’s 

De focus van de oproep bestaat er in steun te verlenen aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie, die bijdragen aan de ontwikkeling van geïntegreerde regionale energiesystemen (200.000 – 500.000 burgers), en oplossingen te vinden om op een efficiënte wijze een groter aandeel aan hernieuwbare energie te voorzien, te hosten en te gebruiken en tot 100% in de lokale of regionale energiebehoefte te voorzien tegen 2030. Het is de bedoeling dat projectvoorstellen specifieke kritische noden in het regionale of lokale energiesysteem identificeren en oplossingen zoeken, waarbij ze de gebruikers en stakeholders betrekken in een co-creatie aanpak. 

Je vindt alle informatie en documenten op deze website.

19 deelnemende landen of regio’s - vind je partner

Aan deze oproep nemen 21 steunagentschappen uit 19 landen of regio’s deel met een globaal budget van 33,3 miljoen euro. Hier vind je meer informatie over de deelnemende landen en regio’s. Er is ook een partnersearch tool beschikbaar voor het ERANET Smart Energy Systems Call 2018. Ook het Enterprise Europe Network biedt een algemene partnering tool aan.

1 miljoen euro door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van M-ERA.NET projecten, voorziet VLAIO een budget van 1 miljoen euro. De subsidies onderzoeks- en de ontwikkelingsprojecten worden hiervoor ingezet, inclusief de uitbreiding naar piloot- en demonstratieprojecten. 

Deadline indiening samenvatting: 11 september

Deadline definitieve indiening: 2 november

  • De projectleider van het internationale ERANet Smart Energy Systems-project dient het uitgewerkte projectvoorstel in bij ERANET Smart Energy Systems tegen 2 november 2018, 14.00 uur.  
  • Als Vlaamse deelnemer moet je daarnaast ook een digitale aanvraag indienen voor een onderzoeks- of een ontwikkelingsproject bij VLAIO. Hierbij kruis je ‘internationaal project’ aan en download je de bijhorende template. Dit dien je eveneens in tegen 2 november 2018, 14.00 uur. 

Meer informatie?

Overweeg je samen met je collega’s een aanvraag in te dienen? We raden je aan contact met ons op te nemen voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek. Neem contact op met Bart De Caesemaeker, Jozef Ghijselen, of Elsie Declercq.

De speerpuntcluster Flux 50 voorziet eveneens een begeleiding, je kan terecht bij Jan Gilot.