Oproep ERA-NET COFUND Urban Accessibility and connectivity

Publicatiedatum
ERA-ENUAC geeft steun aan ambitieuze, transnationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten rond duurzame stedelijke toegankelijkheid en connectiviteit. Duurzame stedelijke toegankelijkheid en connectiviteit wordt gedefinieerd als het gemak waarmee activiteiten en opportuniteiten bereikt kunnen worden bereikt in een stedelijk vervoerssysteem, met lagere negatieve milieueffecten. Netwerkconnectiviteit weerspiegelt de directheid van routes, waarbij verschillende modi worden gebruikt om op bestemming te geraken. Het is zowel van toepassing op passagiers- als vrachtvervoer.
Illustratie stedelijke omgeving

Meer precies, duurzame stedelijke toegankelijkheid en connectiviteit:

  • maakt het mogelijk om te voldoen aan de fundamentele toegangs- en ontwikkelingsbehoeften van individuen, bedrijven en de samenleving om veilig en betrouwbaar op een manier die consistent is met de gezondheid van mens en ecosysteem, en bevordert rechtvaardigheid binnen en tussen opeenvolgende gemeenschappen en generaties;
  • is betaalbaar, werkt eerlijk en efficiënt, biedt een keuze uit transport- en interactiemodi en ondersteunt een concurrerende economie en een evenwichtige stadsontwikkeling;
  • beperkt emissies en afval, gebruikt hernieuwbare hulpbronnen met of onder hun opwekkingssnelheid en gebruikt niet-hernieuwbare hulpbronnen met of onder de ontwikkelingssnelheid van hernieuwbare vervangingsmiddelen, terwijl de impact op het landgebruik en de geluidsontwikkeling tot een minimum wordt beperkt.

De oproep staat nu open met als deadline 17 maart 2020, 13 uur.

De thema’s voor projecten

De projectvoorstellen dienen te kaderen binnen deze thema’s:

  • Challenge 1: Een geïntegreerde aanpak en oplossingen
Een overkoepelende aanpak op duurzame stedelijke fysiek mobiliteit en transport, ruimte gebruik en digitale connectiviteit.
  • Challenge 2: Impact op duurzaamheid en toegang voor allen
Ontwikkeling en ondersteuning van de implementatie van innovatieve mobiliteit-systemen en -diensten met een potentieel bij te dragen aan duurzame toegankelijkheid.
  • Challenge 3: Transformatie van stedelijke ruimtes en conflicten over het gebruik van ruimtegebruik
Transformeren en herorganiseren van stedelijke ruimtes die het pad effenen voor duurzame stedelijke mobiliteit en toegankelijkheid.
  • Challenge 4: Innovatieve beleidskeuze en coördinatie van stakeholders
Ontwikkeling van innovatieve en effectieve beleidsopties om een shift naar meer duurzame stedelijke toegankelijkheid te realiseren met behoud van kwaliteit, toegang en betaalbaarheid.
  • Challenge 5: Gedragspatronen en veranderingen in mobiliteitstoepassingen
Verandering van gedrag en perspectieven ten opzichte van duurzaamheid, betaalbare, beschikbare en betrouwbare stedelijke toegankelijkheid en connectiviteit.

23 deelnemende steunagentschappen

De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigen land of regio. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten.
Aan deze oproep nemen 23 steunagentschappen uit 16 landen deel met een globaal budget van ca 22 miljoen euro. Meer informatie over de deelnemende landen, regio’s en contactpersonen.

€ 1 miljoen door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van ERA-NET ENUAC projecten voorziet VLAIO een budget van 1 miljoen euro. De steunkanalen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten worden hiervoor ingezet. 

Deadline voor indiening: 17 maart 2020, 13 uur

De projectleider van het internationale ERA-ENUAC project dient het project in bij ERA-UAC tegen 17 maart 2020, 13 uur. Als Vlaamse deelnemer moet je daarnaast m.b.t. het Vlaamse projectdeel bij VLAIO ook een digitale aanvraag indienen voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject. Hierbij kruis je “internationaal project” aan en download je de bijbehorende templates. Dit dien je in bij VLAIO tegen dezelfde datum van 17 maart 2020.

Meer informatie?

Overweeg je een aanvraag in te dienen? 
Er wordt een infosessie webinar gedaan op 22 januari 2020 en een matchmaking webinar op 27 januari 2020.
 We bevelen Vlaamse partners aan contact op te nemen met het agentschap via veerle.desmet@vlaio.be voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek.