Oproep ERA-NET Cofund ICT-AGRI-FOOD

Publicatiedatum
ICT-AGRI-FOOD wil data uit de ganse voedingsketen (over milieu-impact, herkomst, voedingswaarde, veiligheid, integriteit, enz.) benutten en digitale technologische oplossingen (zoals remote and local sensing, data analytics, Big Data technologies, Artificial Intelligence, Internet of Things, automation and robotics, enz.) inzetten om onze agrovoedingssystemen duurzamer en veerkrachtiger maken.
man met drone tussen landbouwgewassen

Een oproep ‘datagedreven agrovoedingssystemen’ staat nu open met als deadline voor pre-proposal stage 3 maart 2020 13:00 CET. 

Er moeten via onderzoeksprojecten digitale oplossingen onderzocht, ontwikkeld en getest worden om een antwoord te bieden aan diverse uitdagingen: de stijgende vraag naar voedsel, de competitie voor land en natuurlijke grondstoffen, de globalisatie, de klimaatverandering, bedreigingen als gevolg van dier- en plantziekten, aspecten van publieke gezondheid, economische belemmeringen. 

Al deze uitdagingen vergen een gecoördineerde transnationale aanpak, met een optimale inzet van financiële, intellectuele en structurele middelen. Wetenschappers worden daarom verondersteld in een multi-actor-aanpak samen te werken met de volledige agrovoedingsketen: (conventionele en bio-)landbouwers, adviseurs, kmo’s, de levensmiddelenindustrie, de handel, de consument en de publieke sector (overheid, beleidsmakers, wetgevende organen). 

Thema’s 

De projectvoorstellen moet passen binnen 1 van volgende thema’s, die nader toegelicht worden in de oproeptekst

  • TOPIC 1 – “Data-driven ICT platforms and solutions to improve the sustainability of agri-food Systems”
  • TOPIC 2 – “Identify and address barriers for adoption of ICT technologies in the agri- food systems”

28 deelnemende steunagentschappen

De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigen land of regio. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Aan deze oproep nemen 28 steunagentschappen uit 22 landen en 3 regio’s deel met een globaal budget van ca 18 miljoen euro. 

Meer informatie over de deelnemende landen, regio’s en contactpersonen. 

€ 1,5 miljoen door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van ICT-AGRI-FOOD projecten voorziet VLAIO een budget van € 1,5 miljoen. De steunkanalen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (1 miljoen euro) en landbouwtrajecten (€ 0,5 miljoen) worden hiervoor ingezet. 

Deadline voor indiening: 3 maart 2020, 13.00 uur

De projectleider van het internationale ICT-AGRI-FOOD-project dient alle vereiste onderdelen van het projectvoorstel in bij ICT-AGRI-FOOD uiterlijk op 3 maart 2020, 13 uur. Als Vlaamse deelnemer die steun wil ontvangen moet je daarnaast m.b.t. het Vlaamse projectdeel bij VLAIO ook een digitale aanvraag indienen voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject of landbouwtraject, kostenmodel incluis. Hierbij kruis je “internationaal project” aan, waarna je de bijbehorende templates kan downloaden. Je dient deze in bij VLAIO tegen dezelfde datum van 3 maart 2020. 

Meer informatie?

Overweeg je een aanvraag in te dienen? Er staan een infosessie webinar en een matchmaking webinar op stapel. Surf regelmatig naar www.ictagrifood.eu voor meer informatie. Op dezelfde website is ook een matchmaking tool ter beschikking. 

Vlaamse partners die steun willen ontvangen van VLAIO wordt ten zeerste aangeraden contact op te nemen met het agentschap via anne.debrabandere@vlaio.be voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek. 

Algemene vragen mogen gesteld worden aan het oproepsecretariaat via ICT-AGRI-FOOD-2019@ble.de