Oproep brownfieldconvenanten

Publicatiedatum
Dankzij financiële en juridisch-administratieve voordelen, wordt het herontwikkelen van een verlaten bedrijventerrein haalbaar.

Waarom?

Brownfields krijgen te maken met leegstand, verwaarlozing, bodemvervuiling of andere structurele knelpunten, die de invulling van de site belemmeren. 

De Vlaamse Regering in op de realisatie van brownfieldprojecten. Dankzij financiële en juridisch-administratieve voordelen, worden nieuwe projecten haalbaar voor ontwikkelaars en investeerders. Ook de gemeenschap profiteert bij de transformatie naar sociaal-maatschappelijk verantwoorde of economisch rendabele sites. 
 

8ste oproep staat open

Deze oproep sluit aan bij de krachtlijnen van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid. Naargelang hun ligging, komen brownfieldprojecten in aanmerking die inzetten op ruimtelijk rendement.

Indienen?

Dit kan het hele jaar door tot en met vrijdag 14 december 2018, 16.00 u. Hier vind je meer informatie over de aanvraagprocedure.