Oproep: bereid je bedrijf voor op de implementatie van cybersecurity

Publicatiedatum
We geven steun aan ondernemingen (en hun werknemers) om opleidingen rond cybersecurity uit te werken. Interesse? Kom deze zomer naar een infosessie (zie onderaan).
cybersecurity

Het opleidingsaanbod?

De opleidingen moeten zoveel mogelijk gestoeld zijn op CS-gerelateerde opleidingsformules die hun nut al bewezen hebben (internationaal, academisch, …) en moet aanvullend zijn ten aanzien van het bestaande aanbod. Enkel ontwikkelkosten komen in aanmerking voor financiering, beheerskosten niet.

Voor wie? 

Deze oproep staat open voor

 • organisaties die een opleidingsaanbod gericht op ondernemingen (en werknemers) ontwikkelen;
 • individuele ondernemingen (of samenwerkingsverbanden van ondernemingen) die een eigen CS-opleidingstraject tot stand willen brengen.

Vereisten promotoren

Promotoren hebben aantoonbare expertise op vlak van

 • CS–technologie en de impact ervan op de bedrijfsuitvoeringsaspecten
 • kennis van de noden van de doelgroep
 • ervaring met het ontwikkelen van opleidingen
 • ervaring om het uitgewerkte aanbod tot bij de beoogde doelgroep te brengen

Mogelijke promotoren

 • Ledenorganisaties (werkgeversorganisaties, federaties, sectororganisaties, clusterorganisaties, collectieve onderzoekscentra)
 • Kennisinstellingen (hogescholen, universiteiten) en strategische onderzoekscentra
 • SYNTRA vzw’s
 • Private opleidingsverstrekkers (inclusief sectorale opleidingsverstrekkers)
 • Individuele ondernemingen of samenwerkingsverbanden van meerdere ondernemingen

VDAB en SYNTRA Vlaanderen kunnen enkel participeren als partner en staan via cofinanciering in voor de eigen kosten.

Wie kan niet indienen? (lokale) overheden die iets voor eigen personeel opzetten.

Welke acties? 

 • Op niveau van de onderneming: Projecten die een aanbod ontwikkelen om ondernemingen kennis te laten opbouwen rond de cybersecurityrisico’s;
 • Op niveau van de werknemer: Projecten die een aanbod ontwikkelen gericht op alle profielen in een onderneming.

Hoeveel financiering?

Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit 420.000 euro waarvan 170.000 euro ESF-financiering en 250.000 euro financiering vanuit VLAIO, onder voorbehoud van de beschikbare middelen. Er is een maximale subsidie voorzien van 200.000 euro per project. De promotor moet zelf een minimale private cofinanciering voorzien van 15%.

Meer info? Kom naar een infosessie!

Tijdens deze sessies worden de belangrijkste elementen van de oproep overlopen en is er gelegenheid tot vraagstelling. Deelname aan deze infosessie is ten zeerste aangeraden.

Je vindt hier de uitgebreide oproep op de website van het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen (ESF).

Dien je project in voor 20 september

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie (rechts boven). Deadline voor indienen is 20 september 2019 om middernacht. 

Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 december 2019 en hebben een looptijd van maximaal 18 maand.