Opgepast bij achterstal afbetalen krediet

Publicatiedatum
Heb je het moeilijk om de lening van jouw onderneming tijdig terug te betalen? De Vlaamse Kredietbemiddelaar kan je bijstaan.

Je krijgt negatieve melding na 90 dagen

Maandelijks melden de banken kredietinformatie over ondernemingen aan de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) bij de Nationale Bank. Als je een verschuldigd bedrag niet of onvolledig terugbetaalt binnen 90 kalenderdagen na de vervaldag, krijgt jouw onderneming een negatieve melding bij de Nationale Bank.

Negatieve informatie maakt nieuw krediet moeilijk

Eens gekend met zo’n negatieve informatie, worden toekomstige contacten met een bank moeilijker. Dit kan bijzonder vervelend zijn bij een kredietaanvraag. Een nieuw krediet verlenen aan een ondernemer die achterstand heeft op een bestaand krediet is niet evident. Ook na regularisatie van de wanbetaling blijft de melding nog 12 maanden zichtbaar. 

Negatieve melding best voorkomen

Vandaar is het belangrijk om als ondernemer te vermijden - als het enigszins mogelijk is – negatief gemeld te worden. Als ondernemer kan je dus best snel en correct reageren bij achterstal van het afbetalen van jouw krediet, of beseffen wat de gevolgen van niet-reageren kunnen zijn.

De Vlaamse Kredietbemiddelaar

Je moet dus snel en doeltreffend reageren in functie van jouw concreet probleem en jouw mogelijkheden. Heb je het hier moeilijk mee? De Vlaamse Kredietbemiddelaar kan je bijstaan in jouw contacten met de kredietinstelling.

Waarschuwing in aanmaningsbrief 

De Belgische Federatie van de Financiële Sector (Febelfin) heeft eind 2017 aan haar leden gevraagd om altijd een waarschuwing te sturen aan de ondernemer. In de aanmaningsbrief zou dus steeds vermeld worden dat de kredietgever (= meestal jouw bank) verplicht is om ongeoorloofde betalingsachterstand of overschrijding te melden bij de Nationale Bank. Op die manier willen de kredietverstrekkers jouw meer bewust maken van de gevolgen van laattijdig betalen.