Ontvankelijkheid Baekeland-mandaten

Publicatiedatum
Op de indieningsdatum van 26 maart 2018 werden 25 Baekeland-projectaanvragen ingediend. Hier vind je de projecten die ontvankelijk werden verklaard.

Op 10 april 2018 werd besloten dat:

  1. 2 projectaanvragen ontvankelijk verklaard worden (HBC.2018.0185, HBC.2018.0189).
     
  2. 23 projectaanvragen voorwaardelijk ontvankelijk verklaard worden (HBC.2018.0181, HBC.2018.0182, HBC.2018.0183, HBC.2018.0184, HBC.2018.0186, HBC.2018.0187, HBC.2018.0188, HBC.2018.0190, HBC.2018.0191, HBC.2018.0192, HBC.2018.0193, HBC.2018.0194, HBC.2018.0195, HBC.2018.0196, HBC.2018.0206, HBC.2018.0207, HBC.2018.0208, HBC.2018.0209, HBC.2018.0210, HBC.2018.0211, HBC.2018.0212, HBC.2018.0213, HBC.2018.0214).
    1. Bij 4 aanvragen (HBC.2018.0190, HBC.2018.0208, HBC.2018.0211, HBC.2018.0213) is een voorlopige doctoraatstoelating toegevoegd.  
    2. Bij 22 projectaanvragen (HBC.2018.0181, HBC.2018.0182, HBC.2018.0183, HBC.2018.0184, HBC.2018.0186, HBC.2018.0187, HBC.2018.0188, HBC.2018.0191, HBC.2018.0192, HBC.2018.0193, HBC.2018.0194, HBC.2018.0195, HBC.2018.0196, HBC.2018.0206, HBC.2018.0207, HBC.2018.0208, HBC.2018.0209, HBC.2018.0210, HBC.2018.0211, HBC.2018.0212, HBC.2018.0213, HBC.2018.0214) ontbreekt de voorlopige samenwerkingsovereenkomst en/of zijn de intenties naar intellectuele eigendomsrechten en gebruik van de resultaten niet gekend of niet ondertekend door de partijen. In het oproepdocument wordt vermeld dat deze documenten uiterlijk op 23 april 2018 in het bezit van het Agentschap Innoveren & Ondernemen dienen te zijn.

Alle kandidaat mandatarissen zullen worden uitgenodigd voor een mondeling gesprek met externe deskundigen. Deze zullen plaatsvinden tussen 21 mei en 11 juni 2018.

De beslissing over welke projecten al dan niet gesteund worden, valt op donderdag 12 juli 2018.