Ontvankelijkheid Baekeland en Innovatiemandaten oproep voorjaar 2024

Publicatiedatum

Op 12 maart 2024 werden 32 Baekeland- projectaanvragen en 26 IM-aanvragen ingediend binnen de oproep van het voorjaar 2024.

Baekeland mandaten

Er werd beslist dat één Baekeland-projectaanvraag (HBC.2024.0232) ontvankelijk verklaard wordt.

31 Baekeland-projectaanvragen worden voorwaardelijk ontvankelijk verklaard (HBC.2024.0225, HBC.2024.0228, HBC.2024.0231, HBC.2024.0233, HBC.2024.0234, HBC.2024.0235, HBC.2024.0236, HBC.2024.0239, HBC.2024.0241, HBC.2024.0243, HBC.2024.0244, HBC.2024.0247, HBC.2024.0249, HBC.2024.0250, HBC.2024.0252, HBC.2024.0253, HBC.2024.0254, HBC.2024.0255, HBC.2024.0256, HBC.2024.0257, HBC.2024.0261, HBC.2024.0264, HBC.2024.0265, HBC.2024.0267, HBC.2024.0274, HBC.2024.0276, HBC.2024.0277, HBC.2024.0278, HBC.2024.0279, HBC.2024.0281, HBC.2024.0283).

 • Zeven kandidaten kregen een voorwaardelijke doctoraatstoelating van de universiteit (HBC.2024.0225, HBC.2024.0252, HBC.2024.0254, HBC.2024.0257, HBC.2024.0264, HBC.2024.0274, HBC.2024.0277).
 • Bij 30 Baekeland-projectaanvragen (HBC.2024.0225, HBC.2024.0228, HBC.2024.0231, HBC.2024.0233, HBC.2024.0234, HBC.2024.0235, HBC.2024.0236, HBC.2024.0239, HBC.2024.0241, HBC.2024.0243, HBC.2024.0244, HBC.2024.0247, HBC.2024.0249, HBC.2024.0250, HBC.2024.0252, HBC.2024.0253, HBC.2024.0255, HBC.2024.0256, HBC.2024.0257, HBC.2024.0261, HBC.2024.0264, HBC.2024.0265, HBC.2024.0267, HBC.2024.0274, HBC.2024.0276, HBC.2024.0277, HBC.2024.0278, HBC.2024.0279, HBC.2024.0281, HBC.2024.0283) ontbreekt de voorlopige samenwerkingsovereenkomst en/of zijn de intenties naar intellectuele eigendomsrechten en gebruik van de resultaten niet gekend of niet ondertekend door de partijen. Bij de lancering van de oproep werd gecommuniceerd dat deze documenten uiterlijk op 23 april 2024 in het bezit van VLAIO dienen te zijn.

Deze ontvankelijkheidsanalyse houdt nog geen rekening met de mogelijke OIM-status van de aanvragende bedrijven.

Innovatiemandaten

Er werd beslist dat vier IM-projectaanvragen (HBC.2024.0229, HBC.2024.0248, HBC.2024.0260, HBC.2024.0280) ontvankelijk verklaard worden.

Tweeëntwintig IM-projectaanvragen (HBC.2024.0237, HBC.2024.0238, HBC.2024.0240, HBC.2024.0242, HBC.2024.0245, HBC.2024.0246, HBC.2024.0251, HBC.2024.0258, HBC.2024.0259, HBC.2024.0262, HBC.2024.0263, HBC.2024.0266, HBC.2024.0268, HBC.2024.0269, HBC.2024.0270, HBC.2024.0271, HBC.2024.0272, HBC.2024.0273, HBC.2024.0275, HBC.2024.0282, HBC.2024.0284, HBC.2024.0285) worden voorwaardelijk ontvankelijk verklaard.

 • Zeven kandidaten (HBC.2024.0240, HBC.2024.0251, HBC.2024.0259, HBC.2024.0262, HBC.2024.0268, HBC.2024.0271, HBC.2024.0282) moeten hun doctoraatsdiploma nog behalen.
 • Bij 22 IM-projectaanvragen (HBC.2024.0237, HBC.2024.0238, HBC.2024.0240, HBC.2024.0242, HBC.2024.0245, HBC.2024.0246, HBC.2024.0251, HBC.2024.0258, HBC.2024.0259, HBC.2024.0262, HBC.2024.0263, HBC.2024.0266, HBC.2024.0268, HBC.2024.0269, HBC.2024.0270, HBC.2024.0271, HBC.2024.0272, HBC.2024.0273, HBC.2024.0275, HBC.2024.0282, HBC.2024.0284, HBC.2024.0285) werd nog geen voorlopige samenwerkingsovereenkomst ingediend en/of zijn de intenties naar intellectuele eigendomsrechten en gebruik van de resultaten niet gekend. Deze documenten dienen uiterlijk op 23 april 2024 in het bezit van VLAIO te zijn.
 • Bij twee aanvragen (HBC.2024.0240, HBC.2024.0263) werd de aanvraag niet ingediend door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van het bedrijf. Een correct ondertekende versie van de vereiste verklaringen dient uiterlijk op 27 maart 2024 in het bezit te zijn van VLAIO. Bij één aanvraag (HBC.2024.0285) werd de aanvraag niet ingediend door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van de universiteit. Voor de overige projectvoorstellen werden de vereiste verklaringen ingediend door een rechtsgeldig vertegenwoordiger of gemachtigde van het bedrijf en/of de kennisinstelling.
 • Tien projectaanvragen (HBC.2023.0128, HBC.2023.0139, HBC.2023.0140, HBC.2023.0142, HBC.2023.0149, HBC.2023.0155, HBC.2023.0157, HBC.2023.0158, HBC.2023.0163, HBC.2023.0169) voorwaardelijk ontvankelijk verklaard worden.
  • Zes kandidaten (HBC.2023.0128, HBC.2023.0139, HBC.2023.0140, HBC.2023.0142, HBC.2023.0149, HBC.2023.0157) moeten hun doctoraatsdiploma nog behalen.
  • Bij 10 projectaanvragen (HBC.2023.0128, HBC.2023.0139, HBC.2023.0140, HBC.2023.0142, HBC.2023.0149, HBC.2023.0155, HBC.2023.0157, HBC.2023.0158, HBC.2023.0163, HBC.2023.0169) werd nog geen voorlopige samenwerkingsovereenkomst ingediend en/of zijn de intenties naar intellectuele eigendomsrechten en gebruik van de resultaten niet gekend. Deze documenten dienen uiterlijk op 18 april 2023 in het bezit van VLAIO te zijn.
 • Eén projectaanvraag (HBC.2023.0136) ontvankelijk verklaard wordt.

Opmerking: deze analyse houdt nog geen rekening met de OIM-status van de aanvragende bedrijven en met aanvullingen die na 20 maart werden ingediend.

Kandidaat-mandatarissen van de (voorwaardelijk) ontvankelijke projectaanvragen worden uitgenodigd voor een ondervraging door externe deskundigen. Deze colleges zullen doorgaan in onze kantoren te Brussel tussen 20 mei en 10 juni 2024.

De beslissing over welke projecten al dan niet gesteund worden, valt op 18 juli 2024.

Delen: