Ontvankelijkheid Baekeland en Innovatiemandaten oproep voorjaar 2021

Publicatiedatum
Op de indieningsdatum van 23 maart 2021 werden 45 Baekeland en 25 innovatiemandaat (IM)-aanvragen ingediend.

Er werd beslist dat

 • 6 Baekeland-projectaanvragen (HBC.2021.0182, HBC.2021.0187, HBC.2021.0192, HBC.2021.0209, HBC.2021.0218, HBC.2021.0222) ontvankelijk verklaard worden. 

 • 2 Baekeland-projectaanvragen onontvankelijk verklaard worden (HBC.2021.0224, HBC.2021.0240)

 • 37 Baekeland-projectaanvragen voorwaardelijk ontvankelijk verklaard worden ( HBC.2021.0184, HBC.2021.0186, HBC.2021.0188, HBC.2021.0189, HBC.2021.0191 ,HBC.2021.0193, HBC.2021.0194, HBC.2021.0195, HBC.2021.0196, HBC.2021.0198, HBC.2021.0199, HBC.2021.0201, HBC.2021.0202, HBC.2021.0206, HBC.2021.0207, HBC.2021.0208, HBC.2021.0210, HBC.2021.0211, HBC.2021.0212, HBC.2021.0215, HBC.2021.0216, HBC.2021.0217, HBC.2021.0219, HBC.2021.0220,  HBC.2021.0223, HBC.2021.0226, HBC.2021.0227, HBC.2021.0228, HBC.2021.0231, HBC.2021.0234, HBC.2021.0238,  HBC.2021.0241, HBC.2021.0243, HBC.2021.0245, HBC.2021.0247, HBC.2021.0252, HBC.2021.0253)

  • Voor alle projectvoorstellen werden alle vereiste verklaringen ingediend. Bij 3 aanvragen (HBC.2021.0189,  HBC.2021.0226, HBC.2021.0252) werd deze echter niet door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van bedrijf of universiteit ingediend. Een correct ondertekende versie dient aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen bezorgd te worden. 

  • Achttien kandidaten kregen een voorwaardelijke doctoraatstoelating van de universiteit (HBC.2021.0184, HBC.2021.0186, HBC.2021.0193, HBC.2021.0198, HBC.2021.0199, HBC.2021.0201, HBC.2021.0207, HBC.2021.0210, HBC.2021.0212, HBC.2021.0215, HBC.2021.0217, HBC.2021.0219, HBC.2021.0223, HBC.2021.0224, HBC.2021.0240, HBC.2021.0241, HBC.2021.0243, HBC.2021.0253).

  • Bij 36 projectaanvragen (HBC.2021.0184, HBC.2021.0186, HBC.2021.0188, HBC.2021.0189, HBC.2021.0191 ,HBC.2021.0193, HBC.2021.0194, HBC.2021.0195, HBC.2021.0196, HBC.2021.0198, HBC.2021.0199, HBC.2021.0202, HBC.2021.0206, HBC.2021.0207, HBC.2021.0208, HBC.2021.0210, HBC.2021.0211, HBC.2021.0212, HBC.2021.0215, HBC.2021.0216, HBC.2021.0220, HBC.2021.0223, HBC.2021.0224, HBC.2021.0226, HBC.2021.0227, HBC.2021.0228, HBC.2021.0231, HBC.2021.0234, HBC.2021.0238 HBC.2021.0240, HBC.2021.0241, HBC.2021.0243, HBC.2021.0245, HBC.2021.0247, HBC.2021.0252, HBC.2021.0253) ontbreekt de voorlopige samenwerkingsovereenkomst en/of zijn de intenties naar intellectuele eigendomsrechten en gebruik van de resultaten niet gekend of niet ondertekend door de partijen. Bij de lancering van de oproep werd gecommuniceerd dat deze documenten uiterlijk op 19 april 2021 in het bezit van het Agentschap Innoveren en Ondernemen dienen te zijn. 

 • Tweeëntwintig IM-projectaanvragen (HBC.2021.0185, HBC.2021.0197, HBC.2021.0200, HBC.2021.0203, HBC.2021.0204, HBC.2021.0213, HBC.2021.0214, HBC.2021.0221, HBC.2021.0229, HBC.2021.0230, HBC.2021.0232, HBC.2021.0235, HBC.2021.0236, HBC.2021.0237, HBC.2021.0239, HBC.2021.0242, HBC.2021.0244, HBC.2021.0246, HBC.2021.0248, HBC.2021.0249, HBC.2021.0250, HBC.2021.0251) voorwaardelijk ontvankelijk verklaard worden.
  • Bij drie projectaanvragen (HBC.2021.0235, HBC.2021.0236, HBC.2021.0249) werden de verklaringen niet ondertekend door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van de universiteit en/of van het bedrijf. 
  • Tien kandidaten (HBC.2021.0185, HBC.2021.0200, HBC.2021.0221, HBC.2021.0225, HBC.2021.0230, HBC.2021.0237, HBC.2021.0239, HBC.2021.0242, HBC.2021.0248, HBC.2021.0250) moeten hun doctoraatsdiploma nog behalen. 
  • Bij  23 projectaanvragen (HBC.2021.0185, HBC.2021.0197, HBC.2021.0200, HBC.2021.0203, HBC.2021.0204, HBC.2021.0213, HBC.2021.0214, HBC.2021.0221, HBC.2021.0225, HBC.2021.0229, HBC.2021.0230, HBC.2021.0232, HBC.2021.0233, HBC.2021.0235, HBC.2021.0236, HBC.2021.0237, HBC.2021.0239, HBC.2021.0242, HBC.2021.0244, HBC.2021.0246, HBC.2021.0248, HBC.2021.0250, HBC.2021.0251) werd nog geen voorlopige samenwerkingsovereenkomst ingediend en/of zijn de intenties naar intellectuele eigendomsrechten en gebruik van de resultaten niet gekend. Deze documenten dienen uiterlijk op 29 september 2020 in het bezit van het Agentschap Innoveren en Ondernemen te zijn.
 • Eén IM-projectaanvraag ontvankelijk verklaard wordt (HBC.2021.0205)
 • Twee IM-projectaanvragen onontvankelijk verklaard worden (HBC.2021.0225, HBC.2021.0233)

Deze analyse werd opgemaakt op basis van de ontvangen documenten op datum van 1 april 2021. 

Kandidaat-mandatarissen van de (voorwaardelijk) ontvankelijke projectaanvragen worden uitgenodigd voor een ondervraging door externe deskundigen. Deze zullen doorgaan tussen 17 mei en 10 juni 2021.

De beslissing over welke projecten al dan niet gesteund worden, valt op 8 juli 2021.