Ontvankelijkheid Baekeland en Innovatiemandaten oproep najaar 2021

Publicatiedatum
Op 7 september 2021 werden 38 Baekeland- projectaanvragen en 25 IM-aanvragen ingediend binnen de oproep van het narjaar 2021.

Er werd beslist dat

  • Zes Baekeland-aanvragen (HBC.2021.0802, HBC.2021.0811, HBC.2021.0828, HBC.2021.0831, HBC.2021.0836, HBC.2021.0851) ontvankelijk verklaard worden.

  • Vier Baekeland-aanvragen onontvankelijk verklaard worden (HBC.2021.0857, HBC.2021.0835, HBC.2021.0825, HBC.2021.0793)

  • 28 Baekeland-aanvragen voorwaardelijk ontvankelijk verklaard worden (HBC.2021.0796, HBC.2021.0797, HBC.2021.0812, HBC.2021.0814, HBC.2021.0815, HBC.2021.0816, HBC.2021.0823, HBC.2021.0824, HBC.2021.0826, HBC.2021.0827, HBC.2021.0829, HBC.2021.0830, HBC.2021.0832, HBC.2021.0833, HBC.2021.0841, HBC.2021.0842, HBC.2021.0847, HBC.2021.0848, HBC.2021.0849, HBC.2021.0852, HBC.2021.0858, HBC.2021.0859, HBC.2021.0860, HBC.2021.0862, HBC.2021.0863, HBC.2021.0864, HBC.2021.0865, HBC.2021.0872)

  • Bij projectaanvragen HBC.2021.0793, HBC.2021.0796, HBC.2021.0797, HBC.2021.0812, HBC.2021.0814, HBC.2021.0815, HBC.2021.0816, HBC.2021.0823, HBC.2021.0824, HBC.2021.0825, HBC.2021.0826, HBC.2021.0829, HBC.2021.0830, HBC.2021.0832, HBC.2021.0833, HBC.2021.0835, HBC.2021.0841, HBC.2021.0842, HBC.2021.0847, HBC.2021.0848, HBC.2021.0849, HBC.2021.0852, HBC.2021.0857, HBC.2021.0858, HBC.2021.0859, HBC.2021.0860, HBC.2021.0862, HBC.2021.0863, HBC.2021.0864, HBC.2021.0865 en HBC.2021.0872 ontbreekt de voorlopige samenwerkingsovereenkomst en/of zijn de intenties naar intellectuele eigendomsrechten en gebruik van de resultaten niet gekend of niet ondertekend door de partijen. Bij de lancering van de oproep werd gecommuniceerd dat deze documenten uiterlijk op 4 oktober 2021 in het bezit van het Agentschap Innoveren & Ondernemen dienen te zijn. Opmerking: deze documenten werden inmiddels voor alle projecten ontvangen.

  • Bij aanvragen HBC.2021.0793, HBC.2021.0835, HBC.2021.0862 werden de nodige verklaringen niet door een rechtsgeldig vertegenwoordiger of gemachtigde van bedrijf en/of universiteit ingediend. De juiste verklaringen werden intussen aan VLAIO bezorgd. Opmerking: deze documenten werden inmiddels voor alle projecten ontvangen.

  • Vier kandidaten kregen een voorwaardelijke doctoraatstoelating van de universiteit (HBC.2021.0797, HBC.2021.0827, HBC.2021.0858, HBC.2021.0862).

  • Vierentwintig IM-projectaanvragen (HBC.2021.0795, HBC.2021.0817, HBC.2021.0818, HBC.2021.0819, HBC.2021.0834, HBC.2021.0837, HBC.2021.0838, HBC.2021.0839, HBC.2021.0840, HBC.2021.0843, HBC.2021.0844, HBC.2021.0845, HBC.2021.0846, HBC.2021.0850, HBC.2021.0853, HBC.2021.0854, HBC.2021.0855, HBC.2021.0856, HBC.2021.0866, HBC.2021.0867, HBC.2021.0868, HBC.2021.0869, HBC.2021.0870, HBC.2021.0871) voorwaardelijk ontvankelijk verklaard worden.

  • Bij aanvragen HBC.2021.0854 en HBC.2021.0867 werden de nodige verklaringen niet door een rechtsgeldig vertegenwoordiger of gemachtigde ingediend. Opm: deze documenten werden inmiddels voor alle projecten ontvangen.Twaalf kandidaten (HBC.2021.0795, HBC.2021.0817, HBC.2021.0818, HBC.2021.0819, HBC.2021.0834, HBC.2021.0838, HBC.2021.0845, HBC.2021.0853, HBC.2021.0855, HBC.2021.0856, HBC.2021.0866, HBC.2021.0870) moeten hun doctoraatsdiploma nog behalen.

  • Bij projectaanvragen HBC.2021.0795, HBC.2021.0818, HBC.2021.0834, HBC.2021.0837, HBC.2021.0838, HBC.2021.0839, HBC.2021.0840, HBC.2021.0843, HBC.2021.0844, HBC.2021.0845, HBC.2021.0846, HBC.2021.0850, HBC.2021.0853, HBC.2021.0854, HBC.2021.0855, HBC.2021.0856, HBC.2021.0866, HBC.2021.0867, HBC.2021.0868, HBC.2021.0869, HBC.2021.0870 en HBC.2021.0871 werd nog geen voorlopige samenwerkingsovereenkomst ingediend en/of zijn de intenties naar intellectuele eigendomsrechten en gebruik van de resultaten niet gekend. Deze documenten dienen uiterlijk op 4 oktober 2021 in het bezit van het Agentschap Innoveren & Ondernemen te zijn. Opmerking: deze documenten werden inmiddels voor alle projecten ontvangen.

  • Eén IM-projectaanvraag ontvankelijk verklaard wordt (HBC.2021.0813)

Kandidaat-mandatarissen van de (voorwaardelijk) ontvankelijke projectaanvragen worden uitgenodigd voor een ondervraging door externe deskundigen. Deze zullen via Microsoft Teams doorgaan tussen 3 en 25 november 2021.

De beslissing over welke projecten al dan niet gesteund worden, valt op 16 december 2021.