Ontvankelijkheid Baekeland en Innovatiemandaten oproep najaar 2020

Publicatiedatum
Deze analyse werd opgemaakt op basis van de ontvangen documenten op datum van 11 september 2020. Indien ontbrekende stukken na deze datum werden ingediend en u van ons geen mail ontving dat er nog iets ontbrak, mag u ervan uitgaan dat uw aanvraag ontvankelijk werd verklaard. Op de indieningsdatum van 1 september 2020 werden 48 Baekeland en 21 innovatiemandaat-aanvragen ingediend. Hier vind je de projecten die (voorwaardelijk-) ontvankelijk werden verklaard.

Er werd beslist dat:

 • 13 Baekeland-projectaanvragen (HBC.2020.2814, HBC.2020.2818, HBC.2020.2819, HBC.2020.2826, HBC.2020.2836, , HBC.2020.2855, HBC.2020.2856, HBC.2020.2871, HBC.2020.2873, HBC.2020.2880, HBC.2020.2885, HBC.2020.2890, HBC.2020.2898) ontvankelijk verklaard worden.
 • 34 Baekeland-projectaanvragen voorwaardelijk ontvankelijk verklaard worden (HBC.2020.2802, HBC.2020.2808, HBC.2020.2816, HBC.2020.2822, HBC.2020.2827, HBC.2020.2828, HBC.2020.2834, HBC.2020.2837, HBC.2020.2846, HBC.2020.2847, HBC.2020.2853, HBC.2020.2860, HBC.2020.2861, HBC.2020.2864, HBC.2020.2866, HBC.2020.2867, HBC.2020.2868, HBC.2020.2872, HBC.2020.2874, HBC.2020.2876, HBC.2020.2877, HBC.2020.2879, HBC.2020.2881, HBC.2020.2882, HBC.2020.2883, HBC.2020.2884, HBC.2020.2887, HBC.2020.2888, HBC.2020.2889, HBC.2020.2891, HBC.2020.2893, HBC.2020.2894, HBC.2020.2896, HBC.2020.2901)
  • Voor alle projectvoorstellen werden alle vereiste verklaringen ingediend. Bij 2 aanvragen (HBC.2020.2887, HBC.2020.2891) werd deze echter niet door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van bedrijf of universiteit ingediend. Een correct ondertekende versie dient aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen bezorgd te worden.
  • Acht kandidaten kregen een voorwaardelijke doctoraatstoelating van de universiteit (HBC.2020.2808, HBC.2020.2846, HBC.2020.2866, HBC.2020.2868, HBC.2020.2872, HBC.2020.2879, HBC.2020.2894, HBC.2020.2900, HBC.2020.2901).
  • Bij 32 projectaanvragen (HBC.2020.2802, HBC.2020.2808, HBC.2020.2816, HBC.2020.2822, HBC.2020.2827, HBC.2020.2828, HBC.2020.2834, HBC.2020.2837, HBC.2020.2846, HBC.2020.2847, HBC.2020.2853, HBC.2020.2860, HBC.2020.2861, HBC.2020.2864, HBC.2020.2867, HBC.2020.2868, HBC.2020.2872, HBC.2020.2874, HBC.2020.2876, HBC.2020.2877, HBC.2020.2879, HBC.2020.2881, HBC.2020.2882, HBC.2020.2883, HBC.2020.2884, HBC.2020.2887, HBC.2020.2888, HBC.2020.2889, HBC.2020.2893, HBC.2020.2894, HBC.2020.2896, HBC.2020.2901) ontbreekt de voorlopige samenwerkingsovereenkomst en/of zijn de intenties naar intellectuele eigendomsrechten en gebruik van de resultaten niet gekend of niet ondertekend door de partijen. In het oproepdocument wordt vermeld dat deze documenten uiterlijk op 29 september 2020 in het bezit van het Agentschap Innoveren en Ondernemen dienen te zijn.
 • Drie innovatiemandaat-projectaanvragen ontvankelijk verklaard worden (HBC.2020.2825, HBC.2020.2892, HBC.2020.2899) 
 • Achttien innovatiemandaat-projectaanvragen (HBC.2020.2832, HBC.2020.2833, HBC.2020.2841, HBC.2020.2851, HBC.2020.2852, HBC.2020.2854, HBC.2020.2857, HBC.2020.2865, HBC.2020.2869, HBC.2020.2870, HBC.2020.2875, HBC.2020.2878, HBC.2020.2886, HBC.2020.2895, HBC.2020.2897, HBC.2020.2902, HBC.2020.2903, HBC.2020.2906)  voorwaardelijk ontvankelijk verklaard worden.
  • Bij drie projectaanvragen (HBC.2020.2854, HBC.2020.2878, HBC.2020.2895) werden de verklaringen niet ondertekend door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van de universiteit en/of van het bedrijf. 
  • Negen kandidaten (HBC.2020.2832, HBC.2020.2833, HBC.2020.2841, HBC.2020.2851, HBC.2020.2854, HBC.2020.2857, HBC.2020.2886, HBC.2020.2902, HBC.2020.2903) moeten hun doctoraatsdiploma nog behalen. 
  • Bij  17 projectaanvragen (HBC.2020.2832, HBC.2020.2833, HBC.2020.2841, HBC.2020.2851, HBC.2020.2852, HBC.2020.2854, HBC.2020.2857, HBC.2020.2865, HBC.2020.2869, HBC.2020.2870, HBC.2020.2875, HBC.2020.2878, HBC.2020.2895, HBC.2020.2897, HBC.2020.2902, HBC.2020.2903, HBC.2020.2906) werd nog geen voorlopige samenwerkingsovereenkomst ingediend en/of zijn de intenties naar intellectuele eigendomsrechten en gebruik van de resultaten niet gekend. Deze documenten dienen uiterlijk op 29 september 2020 in het bezit van het Agentschap Innoveren en Ondernemen te zijn.

Alle kandidaat-mandatarissen worden uitgenodigd voor een ondervraging door externe deskundigen. De modaliteiten zullen samen met de uitnodiging worden gecommuniceerd. Deze zullen doorgaan tussen 27 oktober en 19 november 2020. 

De beslissing over welke projecten al dan niet gesteund worden, valt op 10 december 2020.