Online bevraging rond milieu-impact

Publicatiedatum
Het Departement Omgeving onderzoekt hoe consumenteninformatie over milieuverantwoorde consumptie kan worden verhoogd. Neem deel aan de bevraging.

Het Departement Omgeving onderzoekt op welke manieren de beschikbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van consumenteninformatie over milieuverantwoorde consumptie kan worden verhoogd. Voor dit onderzoek werkt het departement samen met Indiville, Levuur en de KU Leuven.

In het kader van deze studie zoekt het onderzoeksteam vertegenwoordigers van overheden, het bedrijfsleven, het middenveld en de wetenschappelijke wereld om meer inzicht te verwerven in de praktijken en noden in het stimuleren van milieuverantwoord aankoopgedrag en een milieuverantwoorde levensstijl in brede zin, en in het communiceren over de milieu-impact van producten en diensten in het bijzonder.

Speelt jouw organisatie hierin een rol? Ben jij of een collega actief bezig met de milieu-impact die producten en diensten met zich meebrengen?

Doe mee aan het onderzoek en vul de korte online vragenlijst in of stuur de link door naar uw collega’s.

De Vlaamse overheid zal de resultaten gebruiken om beleidsvoorstellen en overheidsinitiatieven verder uit te werken en te onderbouwen zodat ze zeker een meerwaarde hebben voor verschillende maatschappelijke actoren in Vlaanderen.