Officieel startschot voor uitbouw Vlaamse EdTech-sector

Publicatiedatum
Gisteren opende het <edtech/station> in Kortrijk officieel de deuren. Meteen ook het startschot voor de uitbouw van een sterke Vlaamse EdTech sector in Vlaanderen. Het <edtech/station> biedt ruimte aan onderzoekers, scholen en bedrijven om te experimenteren en samen te werken aan nieuwe educatieve technologieën voor het onderwijs en opleidingen in bedrijven. De Vlaamse Regering voorziet 1,8 miljoen euro steun voor de ontwikkeling van de sector.

Digitale lespakketten

Leerlingen en leerkrachten vinden vandaag meer dan ooit de weg naar digitale lespakketten met lesvideo’s, online oefeningen en toetsen, of virtuele klaslokalen voor afstandsleren. Bovendien komen zij na hun vorming in het reguliere onderwijs vaak terecht in een bedrijfscontext waar steeds meer gebruik gemaakt wordt van digitale technologieën bij opleidingen of bijscholingen. Hybride leren en mobile learning zijn geen onbekende termen bij bedrijven. De ontwikkeling van deze educatieve technologieën biedt heel wat opportuniteiten voor de Vlaamse economie.

Met het <edtech/station> in Kortrijk willen we de krachten bundelen tussen onderzoeksinstellingen, scholen, bedrijven en overheid om een sterke Vlaamse EdTech sector uit te bouwen.
Hilde Crevits
Vlaams Minister van Economie en Innovatie

Veel (internationaal) groeipotentieel voor Vlaamse EdTech sector

De EdTech-sector groeit internationaal. Wereldwijd ontstaan Edtech-hubs die kennisinstellingen en bedrijven verenigen om samen met onderwijs en overheid het verschil te maken in de effectieve inzet van educatieve technologie hubs (zoals in London, Lausanne, Boston, Singapore en Sydney).Ook Vlaanderen heeft heel wat troeven in huis om internationaal mee het voortouw te nemen. Dit blijkt ook uit het VOKA rapport ‘EdTech: gamechanger voor het onderwijs?’ en de ‘inspiratiegids Edtech’ van Agoria. Minister Crevits voorziet daarom in 1,8 miljoen euro om het ecosysteem rond EdTech in Vlaanderen te versterken.

De Vlaamse EdTech-sector is vandaag divers en rijp voor groei. Zo zijn een 70-tal bedrijven als Rhinox, MySkillCamp, Play It, Signpost, Televic, Cronos, Azumuta, Xylos (NeoLearning), Barco, Squidll ... aan de slag met educatieve technologie. Tegelijkertijd beschikt Vlaanderen over sterke wetenschappelijke knowhow, mede onder impuls van het Smart Education programma van ITEC, maar even goed door praktijkgericht academisch onderzoek.

Arne Vandendriessche is CEO van Signpost en voorzitter van Hangar K en het EdTech Station. Hij beklemtoont dat het <edtech/station> zal zorgen voor stroomlijning: “Veel van onze EdTech bedrijven zijn reeds internationaal uitgebouwd en in meerdere landen actief. Vlaamse EdTech als export product werkt steeds beter, naast Finland en Nederland komen we in beeld met mooie voorbeelden, producten en concepten. Maar dit gebeurde allemaal nogal in gespreide slagorde, elk voor zich, dit initiatief heeft daarom als grootste verdienste dat het de verschillende initiatieven zal bundelen en stroomlijnen. Focus is alles en dankzij de financiële injectie van Vlaanderen, krijgt Edtech voor het eerst een eigen structuur, team én dus focus. Bovendien kan EdTechstation ook beroep doen op het netwerk van de founding partners én het ecosysteem van Hangar K in hun conceptuele en commerciële uitbouw. Hangar K krijgt zo – naast gaming – een extra groeipoot. Mijn ambitie is om met deze twee speerpunten dé referentie te worden in Vlaanderen, België en Europa.”

Veel van onze EdTech bedrijven zijn reeds internationaal uitgebouwd en in meerdere landen actief. Vlaamse EdTech als export product werkt steeds beter, naast Finland en Nederland komen we in beeld met mooie voorbeelden, producten en concepten.
Arne Vandendriessche
CEO van Signpost en voorzitter Hangar K & EdTech Station

<edtech/station> als de draaischijf voor Educatieve Technologie

Heel wat EdTech spelers en de de onderzoeksgroep ITEC huisvesten vandaag in West-Vlaanderen. De keuze voor Hangar K in Kortrijk als uitvalsbasis voor de Vlaamse EdTech sector is dus geen toeval. In het <edtech/station> zullen ITEC en Hangar K de krachten bundelen om een sterk EdTech ecosysteem in heel Vlaanderen uit te bouwen.

Piet Desmet (rector KU Leuven & Academisch coördinator van ITEC): “Vlaanderen heeft alle troeven in handen om te komen tot een slagkrachtig ecosysteem dat alle actoren binnen het domein van smart education en educatieve technologie verenigt. Met dit initiatief zet Vlaanderen resoluut in op de digitale transformatie van onderwijs, opleiding & training die één van de belangrijkste uitdagingen is voor onze huidige kennismaatschappij.”

Vlaanderen heeft alle troeven in handen om te komen tot een slagkrachtig ecosysteem dat alle actoren binnen het domein van smart education en educatieve technologie verenigt.
Piet Desmet
rector KU Leuven & Academisch coördinator van ITEC

Bedrijven en onderzoeksinstellingen van over heel Vlaanderen kunnen elkaar ontmoeten en samen projecten uitwerken. Zo wil Vlaanderen samen met Hangar K en ITEC een netwerk aan EdTech bedrijven creëren die samen internationaal sterker in hun schoenen staan. Concreet staat er in het <edtech/station> een demo- en exporuimte ter beschikking, zullen er workshops en studiedagen georganiseerd worden en kunnen startups en scale-ups er terecht voor advies en begeleiding. Het <edtech/station> zal ook het lidmaatschap van de European Edtech Alliance bestendigen.