Nieuwe oproep voor projecten die inzetten op het bevorderen van klimaatadaptatie

Publicatiedatum

Op 13 Februari lanceerde de Vlaamse EFRO beheersauthoriteit een nieuwe oproep waarmee ze opzoek gaan naar projecten die de negatieve gevolgen van de klimaatverandering willen aanpakken. De oproep ,past binnen het thema duurzaam Vlaanderen en is actief van 12 februari tot en met 28 juni 2024. Voor deze oproep wordt een bedrag van 3,3 miljoen euro gereserveerd. De oproep staat alleen open voor projecten die gesitueerd zijn in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen of Vlaams-Brabant.

Vlaamse bedrijventerreinen, wetenschapsparken e.a. kenmerken zich door een ontzettend hoge mate van verharding – niet enkel door de bebouwing zelf, maar ook door de omgevingsaanleg met parkings, opritten, opslagruimte,... Dit vaak in combinatie met een hoge mate van waterverbruik door de aanwezige bedrijven.

Ondanks het hoge waterverbruik is de watercaptatie, of waterdoorlating op deze terreinen eerder beperkt. De vele verharding belemmert dat het water in de bodem dringt en onze grondwatervoorraden aanvult. Bovendien zorgt de klimaatverandering voor langere perioden van droogte, afgewisseld met intensere regenbuien. Veel bruikbaar regenwater belandt dan samen met vervuild afvalwater in de riolering. Dat leidt tot een lager rendement van de waterzuivering, minder waterreserves en een onnodige belasting ,van de afvalwaterriolering, met als gevolg verhoogde risico’s op overstorten naar grachten en waterlopen in de buurt.

In plaats van hemel- en afvalwater te lozen kan dit mits aangepaste nabehandeling  opnieuw gebruikt worden in bedrijfs- en reinigingsprocessen, of voor koeling van machines.
Water wordt door de landbouw of bedrijven opgepompt uit diepe en ondiepe grondwaterlagen. Door de langere perioden van droogte raken de grondwaterreserves de laatste jaren minder bijgevuld. Met buffer- en infiltratievoorzieningen kan hemelwater beter vastgehouden worden zodat het in de bodem kan dringen.

Er wordt gezocht naar (bij voorkeur) innovatieve demonstratieprojecten die een gezamenlijke buffering, recuperatie, en gebruik van water nastreven. Oplossingen uitgevoerd door een individuele actor  zijn niet uitgesloten maar moeten dan passen in een strategische visie die een klimaatpositieve bijdrage levert op de nabije omgeving van de actor/het bedrijf. Projecten die een meerwaarde bieden door een  duidelijk innovatief karakter, en/of duidelijke link met biodiversiteit en klimaatadaptatie genieten de voorkeur. De projecten moeten verder gaan dan het louter voldoen aan de wettelijke verplichtingen, de omgevingsvergunning, en/of eventuele lokale verplichtingen.

Vooraanmelding tot 29 maart

Het indienen van projecten verloopt via het EFRO E-loket. Voordat een project ingediend kan worden, moet het project echter aangemeld worden met een vooraanmelding. Deze vooraanmelding moet ten laatste op vrijdag 29 maart 2024 ingediend worden via e-mail. De deadline voor indiening van het volledige projectvoorstel is vrijdag 28 juni 2024.

Infosessie op 29 februari

Er is een digitale infosessie via Microsoft Teams voorzien op dinsdag 27 februari 2024  van 14u tot 15u30. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de oproep en praktische stappen die je moet zetten om een vooraanmelding in te dienen worden tijdens deze infosessie toegelicht. Inschrijven voor deze infosessies kan tot vrijdag 23 februari. Na de inschrijving ontvang je de deelnamelink voor de online infosessie via e-mail.

Schrijf hier in voor de infosessie

Meer informatie

De uitgebreide toelichting van deze oproep vind je terug via www.vlaio.be/efro.

Delen: