Nieuwe oproep innovatieve bedrijfsnetwerken

Publicatiedatum
We stellen de 2de oproep voor innovatieve bedrijfsnetwerken (IBN) open. Vlaamse ondernemingen die rond een specifiek thema willen samenwerken, kunnen indienen tot en met 12-12-2017.
 

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen stelt de tweede oproep voor innovatieve bedrijfsnetwerken (IBN) open. Consortia van Vlaamse ondernemingen die rond een specifiek thema wensen samen te werken, kunnen een dossier indienen tot en met 12 december 2017.

 

Wat zijn innovatieve bedrijfsnetwerken?

Innovatieve bedrijfsnetwerken zijn kleinschalige clusterinitiatieven die binnen een termijn van drie jaar een dynamiek van samenwerking op gang brengen tussen de clusterleden.  De focus van deze netwerken ligt daarom op het uitbouwen van een ecosysteem waarin een vertrouwensbasis tussen de clusterleden gelegd wordt en waaruit nieuwe samenwerkingsprojecten kunnen ontstaan.  Het geheel van activiteiten en de daaruit voortvloeiende resultaten, moeten uiteindelijk bijdragen aan de overkoepelende doelstelling van het Vlaams clusterbeleid, namelijk een competitiviteitsverbetering en economische meerwaarde realiseren bij de ondernemingen in het netwerk.

Voor wie is deze oproep?

De oproep is gericht naar consortia van ondernemingen, eventueel aangevuld met andere relevante actoren, die via clusterwerking gezamenlijke opportuniteiten willen aanpakken. De aanvraagprocedure verloopt in twee fasen.  Consortia die een aanvraag wensen in te dienen, moeten hun Expression of Interest voor de eerste fase indienen ten laatste op 12 december 2017 om 12 uur.

Alle aanvraagdocumenten voor deze oproep zijn hier terug te vinden.

In de eerste oproep werden 14 innovatieve bedrijfsnetwerken geselecteerd. Meer informatie over het Vlaamse clusterbeleid en deze bedrijfsnetwerken vind je hier

Delen: