Nieuwe oproep GTI Limburg richt zich op opleiding en demonstratie

Publicatiedatum
Op 31 maart lanceerde de EFRO beheersautoritiet een nieuwe oproep die zich specifiek richt op projecten die een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van vaardigheden via onder meer opleiding en demonstratie en uitgevoerd worden in de provincie Limburg.

Via deze oproep mikken we vooral op investeringsprojecten. In het bijzonder volgende investeringen worden beoogd:

  • Demonstratie- / belevingsruimtes waar binnen bepaalde sectoren technologische innovaties gedemonstreerd worden. Dergelijke belevingsruimtes moeten op een laagdrempelige manier de ondernemingen wegwijs maken in de technologische mogelijkheden binnen de sector. 
  • Mobiele demonstratoren als laagdrempelige methode om innovatieve toepassingen te demonstreren aan een beperkte groep van (micro-)ondernemingen. Dergelijke mobiele opstellingen bieden ook vaak mogelijkheden inzake upgraden van apparatuur, wat de duurzaamheid van het project ten goede komt. 
  • Opleidings- en digitale onderwijsinfrastructuur voor (hoog)technologische profielen, zowel voor professionele opleiding (beroepsgericht) als volwassenenonderwijs. Door technologische evoluties die ondernemingen doormaken, ontstaan er vaak takenpakketten / profielen waarvoor nog geen adequate, maatgerichte opleidingen bestaan. Vaak wordt enkel een segment van een profiel aangeboden op de bestaande opleidingsmarkt. Een state-of-the-art opleidingsinfrastructuur moet hierop beter kunnen inspelen. Dit behelst opleidingsinfrastructuur die an sich vaak ook al hoogtechnologisch is (simulatoren, virtual reality beleving,…). Het betreft opleidings- en digitale onderwijsinfrastructuur die inherent innovatief is en dit zowel qua finaliteit (gericht op hoogtechnologische profielen) als qua methodologie (state-of-the-art apparatuur). Deze apparatuur moet toelaten om via de toepassing van innovatieve applicaties op een efficiënte manier competenties en vaardigheden aan te brengen. 
  • Ontwikkelen en implementeren van (hoog)technologische applicaties met een maatschappelijke meerwaarde. Technologische evolutie leidt tot een sterk gewijzigd takenpakket en profiel op de werkvloer. Van werknemers wordt dan ook steeds meer technologische kennis en efficiëntie gevraagd. Dit zorgt ervoor dat een deel van de (toekomstige) werknemers uit de boot dreigt te vallen. Het is in deze context dat technologische innovaties eveneens aangewend worden voor werknemers die fysieke (bijvoorbeeld exoskeletten, automatisch geleide voertuigen – AGV’s) of cognitieve (bijvoorbeeld pick to light systemen) ondersteuning nodig hebben. Ook hier mikken we op de ontwikkeling van producten en diensten die inherent innovatief zijn en nog niet uitgerold zijn in Vlaanderen.

Hoger omschreven acties moeten vooral gericht zijn op de 10 prioritaire domeinen van de Vlaamse Slimme Specialisatie strategie.

Bijzonder aan deze oproep is dat projecten uitgevoerd moeten worden in de provincie Limburg en inpasbaar moeten zijn in SALKTurbo, het toekomstgericht actieplan om de Limburgse economie duurzaam te versterken en te versnellen (www.salkturbo.be). Projecten die in deze oproep ingediend worden zullen door de taskforce van SALKTurbo getoetst worden aan de mate waarin ze inpasbaar zijn in de Limburgse toekomststrategie.

Projecten hebben tot 12 mei de tijd om een verplichte vooraanmelding in te dienen. Deze vooraanmelding vormt een ontvankelijkheidcriterium om voor 14 juli een volledig projectvoorstel te kunnen indienen.

Bij het uitwerken  van je projectvoorstel kan je beroep doen op de begeleiding van het contactpunt provincie Limburg: frank.sioen@limburg.be (011/23.74.11)

Ontdek de uitgebreide beschrijving van de oproep via: Oproep vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap - GTI Limburg.

Delen: