Nieuwe oproep GTI Kempen wil overgang naar koolstofarme economie in bouwsector bevorderen

Publicatiedatum
Op 23 juni lanceerde de EFRO managementautoriteit een nieuw oproep die zich specifiek richt op de regio Kempen. De oproep past binnen de EFRO-prioriteit 3 en heeft tot doel om de overgang naar een koolstofarme economie te bevorderen. De focus ligt hierbij op het verspreiden van kennis over duurzame bouwtechnieken.

De oproep richt zich specifiek op het verhogen en verspreiden van kennis over duurzame bouwtechnieken. De Vlaamse bouwsector vertegenwoordigt 6% van de Vlaamse tewerkstelling. Houden we rekening met toeleveranciers en aanverwante bedrijven dan loopt dit percentage zelfs op tot 12%. Nieuwe Europese en daaraan gekoppelde Vlaamse regelgeving stelt echter alsmaar hogere eisen aan de bouwsector. Deze zijn enkel bereikbaar door gebruik van hoogtechnologische materialen en nieuwe innovatieve bouwprocedés.

De bouwsector is constant in evolutie en beschikt over heel wat competenties om innovatieve ideeën uit te werken. Er zijn echter nog obstakels die het commercialiseren van deze innovaties in de weg staan. De Vlaamse bouwsector is sterk gefragmenteerd waardoor diverse actoren in het bouwproces onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Via demonstratieprojecten kunnen innovatieve ideeën in de markt worden gezet en eventueel geëxporteerd.

Kennis rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie kan nog verder gestimuleerd worden via samenwerking, facilitering en disseminatie. Disseminatie kan leiden tot marktontplooiing en verregaande standaardisering.  Projecten die concrete investeringen in de sociale woningbouw tot BEN-niveau voorzien, behoren niet tot deze oproep. Meer informatie over deze oproep is terug te vinden in de oproepfiche.

Een belangrijk aandachtspunt voor projecten binnen de oproep is dat deze inpasbaar moeten zijn in DYNAK (Dynamisch Actieplan Kempen) en de startnota van de GTI Kempen. Dit moet duidelijk worden toegelicht in het projectvoorstel.

Projecten kunnen tot vrijdag 17 september 2021 ingediend worden via het EFRO e-Loket.