Nieuwe oproep ERA-NET Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC)

Publicatiedatum
ERA-NET ENUAC geeft steun aan ambitieuze, transnationale onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten binnen het thema van duurzame stedelijke mobiliteit en stadslogistiek. Het richt zich specifiek naar innovatieve oplossingen voor het beheer van stedelijke bereikbaarheid. Een bijkomende oproep staat nu open met als deadline 15 september 2022, 12.00 's middags.

De thema’s voor projecten

De projectvoorstellen dienen te kaderen binnen deze topics:

  1. Utilising untapped potentials and mainstreaming of measures for managing urban accessibility
  2. Making measures for managing urban accessibility accepted and participatory
  3. Making measures for managing urban accessibility more agile
  4. Making measures for managing urban accessibility effective, robust and impactful

7 deelnemende steunagentschappen

De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigenland of regio. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten.

Aan deze oproep nemen deel: 

  • EU landen/regio’s: Austria (FFG); Belgium-Brussels (Innoviris), Belgium-Flanders (VLAIO); Latvia (LCS); Sweden (Vinnova, SWEA).
  • Geassocieerde EU-landen: Turkey (TÜBITAK).

€ 1.000.000 door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van ERA-NET ENUAC projecten voorziet VLAIO een budget van € 1.000.000. De steunkanalen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten worden hiervoor ingezet. De maximale steun voor de Vlaamse deelname aan een ERA-NET ENUAC project is begrensd op € 500.000.

Deadline voor indiening: 15 september 2022, 12.00 's middags.

De projectleider van het internationale ERA-NET ENUAC project dient het project in bij ERA-NET ENUAC tegen 15 september 2022, 12.00 uur 's middags. Als Vlaamse deelnemer moet je daarnaast m.b.t. het Vlaamse projectdeel bij VLAIO ook een digitale aanvraag indienen voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject. Hierbij kruis je “internationaal project” aan en download je de bijbehorende templates. Dit dien je in bij VLAIO tegen dezelfde datum van 15 september 2022.

Meer informatie?

Overweeg je een aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met VLAIO (veerle.desmet@vlaio.be) voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek.

Delen: