Nieuwe oproep ERA-MIN 3, indienen tot 1 april 2021

Publicatiedatum
ERA-MIN 3 geeft steun aan ambitieuze, transnationale onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten rond niet-energie en niet-landbouw gerelateerde grondstoffen, zoals bouwmaterialen, industriële en metaalhoudende mineralen. Het richt zich meer specifiek naar primaire en secundaire hulpbronnen, en de vervanging van kritieke grondstoffen in de context van een circulaire economie aanpak. De eerste oproep staat nu open met als deadline 1 april 2021.

De thema’s voor projecten

De projectvoorstellen dienen te kaderen binnen deze topics:

  1. Supply of raw materials from exploration and mining
  2. Circular Design
  3. Processing, Production and Remanufacturing
  4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products
  5. Cross-cutting topics.

24 deelnemende steunagentschappen

De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigenland of regio. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten.

Aan deze oproep nemen deel: 

  • EU landen/regio’s: Belgium-Flanders (FWO and Hermesfond/VLAIO); Belgium-Wallonia (SPW-Recherche); Bulgaria (BNSF); Czech Republic (TA CR); Estonia (ETAg); Finland (Business Finland); France (ADEME and ANR); Germany (BMBF/JÜLICH); Ireland (GSI/EPA), Italy (MUR); Poland (NCBR); Portugal (FCT); Romania (UEFISCDI); Slovakia (SAS); Slovenia (MIZS); Spain (AEI and CDTI); Spain – Navarra (CFNA); Sweden (Vinnova).
  • Geassocieerde EU-landen: Turkey (TUBITAK)
  • Niet-EU landen: Canada-Québec (PRIMA-Québec) and South-Africa (DSI).

 

500.000 euro door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van ERA-MIN3 projecten voorziet VLAIO een budget van 500.000 euro. De steunkanalen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten worden hiervoor ingezet. De maximale steun voor de Vlaamse deelname aan een ERA-MIN3 project is begrensd op 500.000 euro.

Deadline voor indiening: 1 april 2021

De projectleider van het internationale ERA-MIN3 project dient het project in bij ERA-MIN3 tegen 1 april 2021. Als Vlaamse deelnemer moet je daarnaast m.b.t. het Vlaamse projectdeel bij VLAIO ook een digitale aanvraag indienen voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject. Hierbij kruis je “internationaal project” aan en download je de bijbehorende templates. Dit dien je in bij VLAIO tegen dezelfde datum van 1 april 2021.

Meer informatie?

Overweeg je een aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met VLAIO (elsie.declercq@vlaio.be) voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek.