Nieuwe oproep ERA-MIN 2

Publicatiedatum
ERA-MIN 2 geeft steun aan ambitieuze, transnationale onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten rond niet-energie en niet-landbouw gerelateerde grondstoffen (bouwmaterialen, industriële en metaalhoudende mineralen). Het richt zich meer specifiek naar primaire en secundaire hulpbronnen, en de vervanging van kritieke grondstoffen in de context van een circulaire economie aanpak. De tweede oproep staat nu open met als deadline 31 januari 2019.

De thema’s voor projecten

De projectvoorstellen dienen te kaderen binnen deze topics:

  • Topic 1: Supply of raw materials from exploration and mining
  • Topic 2: Design
  • Topic 3: Processing, Production and Remanufacturing
  • Topic 4: Recycling and Re-use of End-of-Life Products

23 deelnemende steunagentschappen

De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigenland of regio. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten.
Aan deze oproep nemen 23 steunagentschappen uit 18 landen deel met een globaal budget van ca 13,5 miljoen euro. Meer informatie over de deelnemende landen en regio’s.

1 miljoen euro door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van ERA-MIN2 projecten voorziet VLAIO een budget van 1 miljoen euro. De steunkanalen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten worden hiervoor ingezet. De maximale steun voor de Vlaamse deelname aan een ERA-MIN2 project is begrensd op 500.000 euro.

Deadline voor indiening: 31 januari 2019

De projectleider van het internationale ERA-MIN2 project dient het project in bij ERA-MIN2 tegen 31 januari 2019. Als Vlaamse deelnemer moet je daarnaast m.b.t. het Vlaamse projectdeel bij VLAIO ook een digitale aanvraag indienen voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject. Hierbij kruis je “internationaal project” aan en download je de bijbehorende templates. Dit dien je in bij VLAIO tegen dezelfde datum van 31 januari 2019.

Meer informatie?

Overweeg je een aanvraag in te dienen? We bevelen je aan contact met het agentschap (elsie.declercq@vlaio.be) op te nemen voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek.