Nieuwe contactpunten voor Maas-Rijn en Noordwest Europa

Publicatiedatum
De Interreg-programma’s Interreg Maas-Rijn en Noordwest Europa kregen door het vertrek van een aantal collega’s een nieuwe contactpersoon.

Voor gepersonaliseerde info, advies en begeleiding in het kader van Interreg Maas-Rijn projecten kan je sinds kort bij het nieuwe EMR contactpunt Frederik Loy terecht. Frederik neemt de fakkel over van Karsten Reyntjens die voorheen sterk werk leverde als EMR contactpunt. Je bereikt Frederik via frederik.loy@limburg.be en T +32 (0)11 23 74 16. Wij wensen Frederik veel succes toe.

Voor het Noordwest Europa kan je vanaf 1/10/2018 terecht bij Matthias Verhegge die de NCP rol voor dit programma overneemt van Julia Cantero. Julia was de afgelopen twee jaar actief als sterk gewaardeerd NCP voor NWE en Noordzee maar verliet het agentschap in augustus 2018 om nieuwe professionele horizonten te verkennen. Matthias blijft ook nog NCP voor Interreg 2 Zeeën. Je bereikt Matthias via matthias.verhegge@vlaio.be en +32 (0)2 553 37 16. 

Voor Noordzee Regio kan je eventuele projectideeën voor aankomende calls voorlopig blijven aftoetsen via Stefaan Pennewaert. Stefaan is de Vlaamse vertegenwoordiger en programmabeheerder voor het Interreg Noordzee Regio programma binnen het agentschap. Je bereikt Stefaan via stefaan.pennewaert@vlaio.be , T +32 (0)2 553 37 25. 

Uiteraard blijven ook de andere teamleden van het VLAIO Interreg team tot je beschikking in geval van vragen.