Nieuw consortium rond groene waterstof

Publicatiedatum
Onderzoekscentra imec en VITO (beide partners in EnergyVille) en industriële pioniers Bekaert, Colruyt Group, DEME en John Cockerill engageren zich samen om fors in te zetten op de productie van groene waterstof. Ze richten Hyve op, een Belgisch consortium dat de kostefficiënte en duurzame productie van waterstof op gigawattschaal mogelijk moet maken. Hyve kan in Vlaanderen een pioniersrol spelen in de uitrol van waterstofeconomie en de transitie naar een koolstofneutrale industrie.
groene waterstof

Groene waterstof

Binnen de Green Deal vormt waterstoftechnologie een essentiële bouwsteen in de energietransitie naar een koolstofneutrale samenleving. Voornamelijk in de chemie, de staal- en cementindustrie en het zwaar goederentransport wordt groene waterstof de sleutel tot decarbonisatie. Vandaag is de chemische industrie afhankelijk van ‘grijze’ waterstof die geproduceerd wordt uit aardgas via stoomreforming, een proces waarbij veel CO2 vrijkomt. ‘Groene’ waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse van water door middel van hernieuwbare energie. Om de productie van groene waterstof concurrentieel te maken moet de prijs van groene stroom verder dalen, moeten elektrolysers kostenefficiënter gemaakt worden en moeten er schaalvoordelen gecreëerd worden. 

Zes waterstofpioniers bundelen de krachten 

Geen enkel bedrijf, kennisinstelling of overheid kan dat probleem in zijn eentje oplossen. Om de introductie van groene waterstof in de volledige waardeketen mogelijk te maken, slaan zes complementaire waterstofpioniers nu de handen in elkaar in een consortium dat de naam Hyve kreeg. Uniek aan Hyve is dat het is samengesteld uit partijen die nieuwe elektrolysecomponenten ontwikkelen, partijen die de nieuwe componenten zullen integreren in hun elektrolysers, en meteen ook partijen die deze infrastructuur zullen gebruiken om groene waterstof te genereren voor uiteenlopende doeleinden.

Wie speelt welke rol? 

De Vlaamse onderzoekscentra imec en VITO (beide partners in EnergyVille) bundelen hun kennis om de efficiëntie van de elektrolysetechnologie gevoelig op te drijven. De expertise van imec op vlak van vastestofelektrolyten, elektrodeoppervlakken en procestechnologie op nanoschaal wordt gecombineerd met die van VITO rond membranen, katalyse en systeemintegratie.

De John Cockerill Group, wereldleider in de productie van alkaline electrolysers, zal de resultaten ervan integreren in de productie van electrolysers. Bekaert, leverancier van metallische poreuze transportlagen (PTL) voor electrolysers, zal daarvoor de geschikte materialen leveren.

DEME, dat eerder bekendmaakte waterstofconcessies op te zetten in onder andere Oostende en in Duqm (Oman), wil deze electrolysers inzetten om wind- en zonne-energie om te zetten in groene waterstof en afgeleide groene producten (‘e-fuels’). Via het ‘Hyport®’-concept wil DEME goedkope groene waterstofproducten invoeren per schip, als aanvulling op de lokale Europese productie.

Colruyt Group zal de toepassingen voor duurzaam transport helpen onderzoeken. De retailgroep baat een eigen waterstoftankstation uit, test momenteel al heftrucks en een eerste truck voor zwaar transport op waterstof, werkt via de energieholding Virya Energy mee aan een groene waterstofinstallatie in Zeebrugge en doet via Dats 24 ook expansief onderzoek naar e-fuels.

“Vlaanderen heeft de ambitie om Europees koploper te worden in waterstoftechnologie. Onze wereldvermaarde kennis- en onderzoeksinstellingen hebben de nodige expertise in huis en onze bedrijven, havens en industrie maken volop werk van waterstoftoepassingen. Ik ben verheugd dat imec en VITO de krachten bundelen met verschillende bedrijven om duurzame waterstof op een goedkopere manier te gaan produceren.”
Hilde Crevits
Vlaams Minister van Economie en Innovatie
 

Innovatiesteun

Dit project kreeg steun als onderzoeksproject. Het accent in onderzoeksprojecten ligt op het opbouwen van nieuwe kennis die op termijn de basis vormt voor nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten.