‘Mobilidata’ bouwt innovatieve infrastructuur voor veilig en vlot verkeer

Publicatiedatum

Met steun van VLAIO bouwt Mobilidata sinds 2019 innovatieve infrastructuur die de veiligheid en de doorstroming in het verkeer moet verbeteren. Het programma werkt bijvoorbeeld aan slimme verkeerslichten en zelfrijdende wagens.

© imec

Slimme verkeerslichten

De slimme verkeerslichten zijn geconnecteerd met elkaar waardoor ze sneller en automatisch aangestuurd worden. In Hasselt werd deze technologie onlangs in gebruik genomen. In Gent wordt de infrastructuur vandaag al gebruikt om de brandweer van zone Centrum een golf van groene lichten te bieden wanneer ze moeten uitrukken in de complexe en drukke verkeerssituatie aan de Nieuwevaart. 

Zelfrijdende wagens

Recent begonnen in het kader van Mobilidata de eerste testen met zelfrijdende of telebediende wagens. Voertuigen die op afstand worden bediend, werden eerst getest op een afgesloten circuit. Daarna volgen proeven op de openbare weg. De testen vinden plaats in het kader van de taskforce autonoom rijden, opgericht door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken. De Vlaamse overheid wil met dit initiatief inzichten vergaren die kunnen bijdragen aan een wettelijk kader voor op afstand bestuurde en zelfstandig rijdende voertuigen. Zo wil Vlaanderen de komst van deze voertuigen op een goed onderbouwde, veilige en toekomstgerichte manier ondersteunen.

In het najaar volgt na de circuittest ook een test op de openbare weg. Tijdens die test zal de verbinding tussen de geconnecteerde verkeerslichten en de zelfrijdende of op afstand aangestuurde voertuigen getest worden. Die verkeerslichten informeren de voertuigen vanop afstand over de resterende tijd tot groen licht, waardoor de voertuigen hun snelheid kunnen aanpassen. Nieuwe stappen voor het Mobilidata-programma, dat ook in de toekomst wil blijven bijdragen tot een veiliger en vlotter verkeer. 

 

Meer info over Mobilidata

Veel Smart City-toepassingen stoppen niet aan de gemeentegrenzen. VLAIO subsidieert daarom een aantal grote projecten die mikken op Vlaamse schaal. De projecten worden uitgevoerd door het onderzoekscentrum imec en andere partners. Eind 2018 werd het project Mobilidata ad hoc goedgekeurd voor een bedrag van net geen 29 miljoen euro steun. Mobilidata zit in de eindfase, maar voor het luik autonoom rijden werd een vervolgproject goedgekeurd waaraan net geen 500.000 euro steun werd toegekend.

 

Delen: