Mark Andries (VLAIO) is Overheidsmanager van het Jaar 2023

Publicatiedatum

Mark Andries, administrateur-generaal van VLAIO, werd benoemd tot Overheidsmanager van het Jaar 2023. Mark Andries staat sinds 2019 aan het hoofd van VLAIO, het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen.

Klantgerichte organisatie

Mark Andries staat sinds 2019 aan het hoofd van VLAIO, een organisatie met circa 450 medewerkers. Hij bouwde VLAIO mee uit tot een klantgerichte organisatie die diensten en steunmaatregelen op maat van ondernemers aanbiedt. Zo werd in november een VLAIO chatbot op de website geplaatst die GPT-technologie gebruikt om een snel en actueel antwoord te geven op ondernemersvragen. Jaarlijks kent VLAIO steun toe aan meer dan 60.000 ondernemingen in Vlaanderen voor het uitvoeren van projecten gericht op innovatie, (groene) investeringen en opleidingen. In samenwerking met een aantal partnerorganisaties die VLAIO verenigt in het “VLAIO Netwerk” biedt VLAIO advies en begeleiding aan ongeveer 20.000 ondernemingen per jaar. De leidende principes in de werking van VLAIO zijn: klantgerichtheid, duidelijkheid, eenvoud en transparantie.

Bruggenbouwer

De jury hield bij zijn oordeel rekening met volgende elementen. Als leidend ambtenaar speelde hij een bepalende rol in de wijze waarop het agentschap de moeilijke balans vond tussen crisisondersteuning, implementatie van hervormingen, het verzekeren van de continuïteit van de recurrente werking én oog houden voor de toekomst. Onder zijn leiding toont het agentschap zich wendbaar; snel en flexibel inspelend op veranderende noden. Intern streeft hij naar een warme organisatie, een organisatie waar mensen graag voor werken.

Bij deze uitdagingen zorgt hij als bruggenbouwer en netwerkleider actief voor verbinding tussen politiek, middenveld, kennisinstellingen, sectororganisaties, speerpuntclusters en administratie; inclusief verbindingen tussen verschillende entiteiten binnen de Vlaamse overheid en met andere bestuursniveaus.

Het is een grote eer voor mij om deze prijs te krijgen. Ik zie het als een erkenning voor de wijze waarop we de afgelopen jaren bij VLAIO geïnvesteerd hebben in onze mensen, in de dienstverlening aan onze klanten en in de samenwerking met onze partners. Die erkenning komt het hele team van sterk gemotiveerde VLAIO-medewerkers toe, want zij zijn het die elke dag het verschil maken voor onze ondernemers en voor onze Vlaamse economie.

Mark Andries
Administrateur-generaal VLAIO

Public service motivation

Daarnaast prees de jury eveneens zijn niet-aflatende zoektocht naar pragmatische oplossingen die praktisch implementeerbaar zijn en tegemoet komen aan de noden van het doelpubliek, maar ook zijn rol als bemiddelaar. Naast alle eerder genoemde verwezenlijkingen binnen VLAIO, zijn dan ook zijn gedreven-kritische houding om de Vlaamse overheid te verbeteren, zijn public service motivation, zijn klantgerichte blik en benaderbaarheid de redenen waarom de jury Mark Andries wil eren met de titel van Overheidsmanager van het Jaar. Mark Andries volgt Marleen Porto-Carrero op, CEO van Farys en laureaat in 2022. De prijs wordt uitgereikt door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid.

Delen: