Lokale experten reflecteren over toekomst bedrijfshuisvesting met VLAIO

Publicatiedatum
Op 2 februari vond in Aalst de Thematische Overlegtafel Bedrijfshuisvesting van de VVSG plaats. Er werd gesproken over enkele actuele dossiers zoals de uitdagingen als gevolg van het tekort aan ruimte om te ondernemen, de noodzaak van een transformatiebeleid voor bedrijventerreinen en de aanpak van leegstand. Er was een rondleiding bij VOKA Vaart en de mogelijkheid voor lokale ambtenaren economie om allerlei problemen met elkaar te bespreken. VLAIO nam deel aan de dialoog over de ontwikkeling van bedrijventerreinen en kon daarbij een aantal ideeën rond beleidsinitiatieven aftoetsen.
Foto genomen in Kortrijk door Michael De Lausney in opdracht van VLAIO

Actuele topics

Tijdens de overlegtafel werden enkele actuele pijnpunten besproken zoals de aanpak van de compensaties om nog locaties als bedrijventerrein te kunnen bestemmen en hoe men een beter ruimtelijk rendement kan bekomen. Bijna nergens is er nog echt ruimte maar de schaarste aan terreinen en de hogere grondprijzen dwingen tegelijk tot meer creativiteit. Zo zijn er steeds meer voorbeelden van bedrijfsgebouwen ‘in de hoogte’ in plaats van platte dozen. Leegstand op de bedrijventerreinen wordt ook snel terug ingenomen. Er zijn al ontwikkelaars die bestaande bedrijven benaderen om te kunnen investeren in optoppen.  

Reflecties over mogelijke beleidsinitiatieven

VLAIO had de gelegenheid te peilen naar de digitale praktijken rond het beheer van bedrijventerreinen en hoe aangekeken wordt tegen een beleidsinitiatief rond het stimuleren van gebiedsregie voor een bovenlokaal aanbodbeheer. 

Het blijft ook altijd interessant om te horen hoe concepten als het onderscheid tussen functionele terreinen voor niet-verweefbare bedrijven versus terreinen voor meer diverse economische activiteiten in de praktijk vorm gegeven wordt en hoe snel de realiteit ons verplicht enige rek te zetten op dergelijke concepten. De war on talent noopt tot aangename werklocaties, niet alleen groenere werklocaties maar ook mét allerhande voorzieningen. En dan is waakzaamheid geboden om te vermijden dat een supermarkt of een fitness publiek van buiten het terrein begint aan te trekken. 

Verslag over recente beleidsontwikkelingen

Zo ging het onder meer over de leegstaande bedrijfsruimten en de vragen of er een nieuwe bevoegdheidsverdeling op komst is en of we evolueren naar een leegstandsplatform. 

Stad Aalst en VOKA Vaart

De deelnemers aan de overlegtafel kregen ook de gelegenheid om VOKA Vaart te ontdekken. Regiodirecteur Jan Van Gyseghem organiseerde de rondleiding in de ondernemershub en tweede vaste ontmoetingsplek van VOKA in Oost-Vlaanderen. 

Samen voor sterk ondernemen

Meer en sterker ondernemerschap in innovatieve steden en gemeenten: daar gaan we voor! De VVSG en VLAIO bundelen de krachten in het project Overlegtafels Economie & Smart Cities. Je leest er meer over op www.vlaio.be/lokalebesturen. #sterkondernemen

Delen: