Lerend netwerk voor clusterorganisaties van start

Publicatiedatum
Clusterorganisaties beter laten worden in wat ze nu al doen, dat is de doelstelling van het lerend netwerk dat het Agentschap Innoveren & Ondernemen in 2017 opstart.

In de tweede helft van 2016 selecteerde de Vlaamse overheid vier speerpuntclusters en veertien innovatieve bedrijfsnetwerken die vorm zullen geven aan het nieuwe clusterbeleid van de Vlaamse Regering. Elk van deze netwerken wordt aangestuurd door een clusterorganisatie die optreedt als facilitator en als belangrijke opdracht heeft om de competitiviteit van de deelnemers aan hun netwerk te verhogen.  Dit doen ze voornamelijk door activiteiten te organiseren die de samenwerking tussen de ledenbedrijven onderling, maar ook met kenniscentra en andere partijen bevordert. Via concepten van open innovatie, ketensamenwerking en cross-sectorale werking worden nieuwe producten en diensten of producten en diensten met meerwaarde gecreëerd en nieuwe (buitenlandse) markten ontgonnen. Ongetwijfeld een grote uitdaging voor deze organisaties!

Via het clusterbesluit worden deze organisaties financieel ondersteund door de Vlaamse overheid. Daarnaast wenst het Agentschap Innoveren & Ondernemen, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het clusterprogramma, ook ondersteuning aan te bieden op operationeel vlak zodat de clusterorganisaties hun werking kunnen optimaliseren en beter worden in wat ze nu al doen. Eén van de acties die hiervoor opgezet wordt, is het lerend netwerk voor clusterorganisaties.

Via dit lerend netwerk worden de clusterorganisaties enerzijds voorzien van informatie over het dienstenaanbod vanuit de overheid dat relevant is voor hun eigen werken én voor hun leden. Anderzijds worden hun kennis en vaardigheden omtrent het functioneren van en in een clusterorganisatie vergroot via sessies waar goede praktijken en het leren van elkaar centraal staan.

De eerste sessie van dit lerend netwerk ging door op 26 januari 2017 in Het Muntpunt te Brussel.  Op het programma stond een kennismaking met het dienstenaanbod van de innovatiecentra en een onderlinge kennismaking via een speeddating.  De reacties van de deelnemers op dit event waren positief en er hangt een verwachtingsvolle sfeer naar wat het lerend netwerk zal bijbrengen in 2017.

Het is een goede start van kennismaking. Het zal een zoeken zijn/blijven naar concrete samenwerking met de andere netwerken
Eén van de meest positieve elementen die het netwerk kan realiseren is dat het clusterorganisaties in contact brengt met elkaar en met de andere partners van het agentschap.
Bedankt voor het organiseren van deze sessies, die zeker toegevoegde waarde kunnen en zullen bieden.

De volgende sessie van het lerend netwerk gaat door op 23 maart 2017 en zal handelen over de transitiedomeinen industrie 4.0 en circulaire economie. Twee transitieprioriteiten van de Vlaamse regering die kansen bieden voor clusterorganisaties om (nieuwe) activiteiten en samenwerkingsprojecten tussen hun leden op te zetten.  Naast de clusterorganisaties die door het Agentschap Innoveren & Ondernemen gesubsidieerd worden, zijn ook andere organisaties met een clusterwerking die interesse hebben in deze thema’s welkom.