Leren van elkaar over de transformatie van bedrijventerreinen

Publicatiedatum
Ontwikkelaars van bedrijventerreinen kennen meerdere uitdagingen: efficiënt benutten van ruimte, klimaatneutraliteit bereiken, aantrekkelijke werklocaties creëren, … Om van elkaars expertise te leren en ervaringen uit te wisselen, organiseerde VLAIO op 2 december een eerste sessie in het lerend netwerk ‘bedrijventerreinen in transformatie’.

Duurzame werklocaties realiseren op bedrijventerreinen, in verweefbare projecten of elders is belangrijk voor de Vlaamse economie. Elke onderneming zoekt immers de meest geschikte locatie voor haar activiteiten. Maar de uitdagingen bij de ontwikkelingen van duurzame werklocaties zijn divers. VLAIO biedt daarom ondersteuning bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en werklocaties door subsidies, handleidingen, procesbegeleiding en een lerend netwerk. In het lerend netwerk gaan we samen op zoek naar ideeën, goede voorbeelden en werkbare oplossingen.

Green Energy Park en Recorsite

Ongeveer 90 deelnemers, bestaande uit ontwikkelaars (privaat en publiek), studiebureaus, steden en gemeenten en andere overheden kwamen samen in Gent voor deze allereerste editie van het netwerk. Gert De Smedt (VLAIO) en Jimmy Van Moer (Green Energy Park) openden met een blik op de geschiedenis én de toekomst van het Research Park Zellik. De laatste jaren onderging dit park een belangrijke transformatie. Nu staat het park opnieuw voor een boeiende periode met de realisatie van Green Energy Park. Daarna kwam Gunther Biddelo van Futurn de plannen en de aanpak van de Recorsite in Hasselt toelichten. Hij gaf duidelijk aan hoe ook private ontwikkelaars baat hebben bij de ontwikkeling van een duurzaam en aantrekkelijk bedrijventerrein en het aantrekken van de juiste bedrijven.

Meerdere werksessies

Vervolgens konden de deelnemers uit verschillende sessies kiezen. Die belichtten telkens een aspect bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen. Maarten Bettens (PMV) en Dimitri Torfs (Bopro) bespraken de selectie van bedrijven op Bluegate. WVI gaf aan hoe bedrijven begeleid en opgevolgd worden op de terreinen die zij beheren. Andere sessies werkten rond de thema’s afval, water, diensten en energie. Telkens schoof een spreker zijn praktijkcase naar voor die de aanwezigen aanvulden met hun ervaringen en knelpunten.

Neem jij ook volgende keer deel?

Tijdens de lunch legden de deelnemers vele nieuwe contacten. In 2023 bouwt VLAIO hier zeker op verder. Het lerend netwerk ‘bedrijventerreinen in transformatie’ plant volgend jaar een fysiek event en digitale sessies. Hopelijk mogen we je dan (opnieuw) ontmoeten.

Heel wat partners teruggezien en met een pak inspiratie teruggekeerd om er weer tegenaan te gaan. Transformatie kost tijd, geld en volharding. We kunnen dus alle steun goed gebruiken. Stad Aalst blijft zich verder inzetten om de bestaande bedrijventerreinen klimaatrobuust en future proof te maken.
Sabine Smet
coördinator Industrie en kmo van stad Aalst