Leidraad ondersteunt integraal handelsvestigingsbeleid

Publicatiedatum
Een transparant en coherent kleinhandelsbeleid. Daar gaan alle overheden samen voor. Steden en gemeenten krijgen voortaan ondersteuning via een leidraad.

Het integraal handelsvestigingsbeleid beoogt een transparant en coherent kleinhandelsbeleid tussen de verschillende beleidsdomeinen en over de verschillende bestuursniveaus. Om dit te realiseren is een consistente interpretatie en toepassing van het integraal handelsvestigingsbeleid cruciaal.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen werkt daarom ook samen met de VVSG aan de ondersteuning voor lokale besturen. Dit resulteert nu in een uitgebreid gedocumenteerde leidraad, waarin steden en gemeenten info vinden over een onderbouwde visie, de juiste planningsinstrumenten, een transparant vergunningsbeleid en zo meer. Deze leidraad wordt regelmatig aangepast. Zo is het een levende informatiebron voor steden en gemeenten.