Laat jouw mening horen over Interreg Noordwest-Europa 2021-2027!

Publicatiedatum
Interreg NWE bereidt momenteel nieuw programma voor dat loopt van 2021 tot 2027. Om zeker te zijn dat dit aansluit bij de verwachtingen van de stakeholders nodigen ze alle belanghebbenden op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau uit om hun feedback te delen over de thematische oriëntaties die de lidstaten in dit stadium van het proces hebben voorgeselecteerd.

De Europese Unie zet zich in om beter naar de burgers te luisteren. Het openstellen van beleidsvorming kan de EU helpen transparanter, verantwoordelijker en effectiever te worden. In deze geest organiseert Interreg NWE dan ook deze bevraging, als onderdeel van het proces dat leidt tot een breed gedragen Interreg NWE programma voor de periode 2021-2027.

Jouw antwoorden worden gebruikt om de indicatieve thematische oriëntaties te verfijnen en de doelgroepen voor elk onderwerp zo nauwkeurig mogelijk te identificeren. Ze zullen ook helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsgebieden van potentiële toekomstige aanvragers en mensen die geïnteresseerd zijn in de resultaten en impact van het programma. De prioriteiten, doelstellingen en aandachtsgebieden die in de enquête worden geschetst, zijn niet definitief en kunnen zich in de nabije toekomst nog verder ontwikkelen.

De enquête is open tot en met zondag 28 maart en is beschikbaar in de vier programmetalen: Nederlands, Engels, Frans en Duits:

ec.europa.eu/eusurvey/runner/interregnwe-stakeholder-consultation

Mis je kans niet om jouw stempel te drukken op het toekomstige programma!