Komende weken en maanden staan heel wat oproepen en info-events voor Interreg 2021-2027 op het programma

Publicatiedatum
Voor heel wat Interreg programma’s lopen al projectoproepen of worden al nieuwe oproepen ingepland. Noteer alvast de data van de bijhorende info-events voor deze oproepen (of herbekijk ze online) indien je plannen hebt om één of meerdere projecten uit te werken of aan te melden. We geven graag per programma een overzicht van wat er op stapel staat.

Interreg Vlaanderen-Nederland: de eerste oproep loopt af op 31 maart. Een tweede en derde oproep staan in de steigers.

De eerste oproep voor aanmeldingen voor het nieuwe Vlaanderen-Nederland programma loopt al af op 31 maart 2022. Het gaat om een brede oproep waarin alle programma prioriteiten werden opengesteld. Hierbij werd per prioriteit een indicatief richtbedrag vastgelegd. Op 29 juni wordt beslist welke aanmeldingen dit najaar mogen doorstoten naar een tweede ronde voor indiening van een volledig uitgewerkt projectvoorstel.  Voor de lancering van de eerste oproep werd een info-event georganiseerd dat je hier kan herbekijken.

Indien je last minute nog een project wil aanmelden,  neem dan zo snel mogelijk contact op met één van de projectadviseurs van het programma. Geen man overboord als dat niet meer lukt. Een tweede en derde oproep voor aanmeldingen zijn gepland voor het najaar 2022 en voor 2024. Je kan de projectadviseurs ook continu aanspreken met projectideeën voor toekomstige aanmeldingen.

voorstelling EDUCAVIA
© EDUCAVIA

Interreg Noordzee: de eerste oproep voor 'expressions of interest' en 'small scale projects' is al gesloten. Op 22 april sluit de oproep voor “full applications”. Een tweede oproep loopt vanaf augustus tot november 2022.

Een eerste oproep voor 'Expressions of Interest' (EOI’s) en 'small scale projects' liep af op 7 maart. Er werden 18 EOI’s en 3 'small-scale projects' ingediend. De eerste oproep voor 'full applications' loopt nog tot 22 april. Het programma mikt in deze oproep op transnationale samenwerkingsprojecten in één van volgende prioriteiten: robust and smart economies, a green transition, a climate resilient North Sea Region en better governance. Je kan het info-event rond deze call hier onder herbekijken. Via de 'events' pagina van Noordzee kan je ook de gedetailleerde slides en meer diepgaande informatie vinden met betrekking tot deze call.

Een tweede oproep wordt gelanceerd op 1 augustus 2022 en loopt tot 14 november 2022. Een derde oproep staat gepland in het voorjaar van 2023. Meer definitief nieuws via onze Interreg oproepen kalender en de Noordzee programmawebsite.

Het Noordzee Regio startevent te Brugge dat op 25 mei 2022 plaatsvindt is jammer genoeg al helemaal volgeboekt. 

Interreg Noordwest Europa: eerste oproep loopt nog tot 15 juni. Info-event voorzien op 31 maart. 

De eerste Noordwest Europa oproep voor “step 1” aanmeldingen loopt tot 15 juni. Het programma organiseert een info event rond deze oproep op 31 maart 2022. Het programma voorziet (onder voorbehoud ook al een tweede (november 2022-maart 2023) en derde oproep (najaar 2023-voorjaar 2024) voor step 1 aanmeldingen. 

Interreg Europe: eerste oproep loopt af op 31 mei. Voorstelling oproep tijdens programma breed en nationaal info event begin april.

Een eerste oproep voor de indiening van 'full applications' loop af op 31 mei. Op 5 april organiseert Interreg Europe met #Europe, let's cooperate! een programma breed infomoment over de inhoud van het werkprogramma 2021-2027 en de eerste oproep. Inschrijven daarvoor doe je hier 

Daarnaast organiseert het programma op 14 april ook een nationaal online info-event rond deze call. Dit event wordt georganiseerd door Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest in samenwerking en met de aanwezigheid van het programma secretariaat. Je kan je hier nog tot 13 april 2022 inschrijven voor dit nationaal info-event.
 

#europe lets cooperate foto
©Interreg Europe

Urbact: er komt een eerste oproep met vermoedelijke sluiting rond september/oktober 2022

Een eerste Urbact oproep voor de indiening van 'full applications' staat in de steigers voor indiening in september/oktober 2022. Helaas is er nog geen preciezer nieuws in verband met de exacte opening en sluitingsdatum van deze oproep. Hou hiervoor zeker onze of de programma nieuwsbrieven en oproepen kalender in het oog. Je kan het programma contactpunt voor België wel continu aanspreken over mogelijke projectideeën.

foto UrbReC
©UrbReC

Interreg Maas-Rijn en Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen: nog geen officiële oproep data beslist. De eerste oproep(en) sluiten wellicht pas begin 2023. 

Voor de programma’s Maas-Rijn en Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen wordt pas later dit jaar beslist over de data voor een eerste en eventueel volgende projectoproep. Naar verwachting zullen de indieningsdata voor voorstellen ergens begin 2023 liggen. Je kan de projectadviseurs of regionale antennes voor deze programma’s echter continu kan aanspreken in verband met mogelijke projectideeën. Voor Maas-Rijn vind je hun gegevens hier  Voor Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen kan dat hier.