Kmo's krijgen makkelijker toegang tot kennis van hogescholen

Publicatiedatum
Een nieuw platform zal de kennis van onze hogescholen vlotter delen met bedrijven en complementair zijn met VLAIO-instrumenten zoals de kmo-portefeuille.

Kennis blijft niet in de kast liggen

De overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Hogenscholenraad (VLHORA) wil helpen voorkomen dat kennis ongebruikt in de kast blijft liggen. Door hun goede geografische spreiding en praktijkgerichte aanpak staan de hogescholen dicht bij de Vlaamse kmo's en social profit.

Nieuw instrument voor kennisdelen, ook via VLAIO-instrumenten!

VLHORA werkte met de 13 hogescholen een voorstel uit waarmee ze op structurele basis hun expertise makkelijk, efficiënt en effectief beschikbaar kunnen stellen aan een brede groep van bedrijven en social profit organisaties. Het nieuwe instrument vervangt de ad hoc gesteunde LED-werking (laagdrempelige expertise en dienstverlening) en is complementair aan de kmo-portefeuille en de andere VLAIO-instrumenten.

Win-winsituatie

De betere samenwerking tussen de hogescholen en de vlottere toegang van onze bedrijven tot hun kennis, levert sowieso een win-winsituatie op. Voor onze bedrijven is het interessant toegang te hebben tot onderzoek en expertise die aanwezig is bij onze hogescholen. Voor die hogescholen is het dan weer erg verrijkend om rechtstreeks van het bedrijfsleven te vernemen wat er leeft en welke de uitdagingen zijn.

Digitaal platform

De gezamenlijke ontwikkeling van een digitaal platform ondersteunt dit proces. Ook zal de kennis van de hogescholen ingebracht worden in het FRIS-portaal, dat alle publiek gefinancierd onderzoek in Vlaanderen verzamelt en ter beschikking stelt.

4.150.000 euro 

De regering trekt dit jaar 2.150.000 euro uit voor de werking rond het beschikbaar stellen van kennis en expertise en 2.000.000 euro voor het digitaal platform. Na evaluatie kan de steun ook in 2020, 2021 en 2022 worden verder gezet.

Boekenrek