Interreg viert 30e verjaardag

Publicatiedatum
In 2020 is het 30 jaar geleden dat Interreg van start ging. Interreg is het vlaggenschip van de EU voor grensoverschrijdende samenwerking op regionaal en nationaal niveau, ten voordele van alle EU-burgers. Gelanceerd in 1990, bewees het dat grenzen geen barrières zijn en bracht het Europeanen dichter bij elkaar door gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en nieuwe mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking te creëren.
Foto Elisa Ferreira
Interreg is een programma dat mij erg dierbaar is. De afgelopen 30 jaar en dankzij talrijke door de EU ondersteunde projecten heeft Interreg de meer dan 170 miljoen Europeanen in grensregio's dichter bij elkaar gebracht, hun leven verbeterd en nieuwe kansen voor samenwerking gecreëerd.. Al 30 jaar lang bouwt Interreg stap voor stap aan Europa zonder iemand in de kou te laten staan. Interreg zal dit ook in de toekomst blijven doen, maar dit jubileum biedt tevens de gelegenheid om ons opnieuw over een fundamentele waarde van de Europese Unie te beraden: het verlangen om samen te werken in de vaste overtuiging dat we samen sterker zijn
Elisa Ferreira
EU commissaris voor Cohesie en Hervormingen

De Europese territoriale samenwerking (ETS), beter bekend als Interreg, startte in 1990 in het kader van het Europese cohesiebeleid. Het programma biedt een kader voor gezamenlijke acties en de uitwisseling van beleidsmaatregelen tussen nationale, regionale en lokale actoren uit verschillende lidstaten. De overkoepelende doelstelling van de Europese territoriale samenwerking (ETS) bestaat erin een harmonieuze economische, sociale en territoriale ontwikkeling van de Unie als geheel te bevorderen. Interreg is opgezet rond drie vormen van samenwerking: grensoverschrijdende samenwerking (Interreg A), transnationale samenwerking (Interreg B) en interregionale samenwerking (Interreg C).

Tot nu toe zijn er vijf Interreg-programmeringsperioden geweest: Interreg I (1990-1993), Interreg II (1994-1999), Interreg III (2000-2006), Interreg IV (2007-2013) en Interreg V (2014-2020).

De samenwerkingsprogramma's van Interreg worden in heel Europa uitgevoerd met een totale begroting van ruim 12 miljard EUR (inclusief de bijdrage van de EU en de lidstaten) voor de programmeringsperiode 2014-2020.

Naar aanleiding van 30 jaar Interreg organiseert de Europese Commissie een campagne met gedurende heel 2020 allerlei activiteiten met als thema's: buren, groen en jongeren. De campagne maakt de balans op van de resultaten uit het verleden en gaat na wat in de toekomst beter kan.