Interreg: lopende oproepen

Publicatiedatum
Er zijn lopende projectoproepen voor Interreg 2 Zeeën, Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, Interreg North-West Europe en Interreg North Sea Region.

Call 8 Interreg 2 Zeeën 

 • Op 01/02/2019 is de 8e en voorlopig laatste projectoproep gelanceerd.
 • Deadline voor projectaanmelding (stap 1) is 08/04/2019.
 • Alle programmadoelstellingen staan nog open voor indiening. Voor de prioriteit waterbeheersing i.h.k.v. klimaatadaptatie zijn de mogelijkheden wel beperkt. 
 • Het is dus sterk aangeraden om tijdig je ideeën af te toetsen bij de contactpunten. Je kan daarvoor terecht bij Matthias Verhegge (m.verhegge@interreg2seas.eu) of Maxime Huysentruyt (maxime.huysentruyt@west-vlaanderen.be).
 • Voor meer info: zie ook de programmawebsite

Call 4 Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

 • Op 13/02/2019 is de 4e en laatste projectoproep gelanceerd. 
 • Deadline voor het indienen van projectconcepten (stap 1) is 30/04/2019. 
 • Deze oproep is uitsluitend bedoeld voor prioriteit 4, die zich richt op het ‘bevorderen van de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregio’s’. De thema’s binnen prioriteit 4 zijn:
  • Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak
  • Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak
  • Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten
 • Voor meer info en begeleiding contacteer je het nationaal contactpunt Sandra Vandewiele (sandra.vandewiele@vlaio.be).
 • Zie ook de programmawebsite voor meer uitleg bij de voorwaarden van de projectoproep. 

Call 9 Interreg North-West Europe

 • Op 12/12/2018 is de 9e en voorlopig laatste projectoproep gelanceerd. 
 • Deadline voor het indienen van projectconcepten (stap 1) is 14/06/2019. 
 • Van de 3 programmaprioriteiten zijn enkel prioriteit 1 ‘innovatie’ en prioriteit 3 ‘efficiënte omgang met hulpbronnen en materialen’ nog open voor indiening van projecten. Onder de prioriteit is het wel ook mogelijk om in te zetten op CO2-arme technologie en toepassingen. 
 • Voor meer info en begeleiding: neem een kijkje op de programmawebsite (of contacteer Matthias Verhegge, het Vlaamse Contactpunt via matthias.verhegge@vlaio.be).

Call 10 Interreg North Sea Region

 • Op 02/01/2019 is de 10e projectoproep gelanceerd.
 • Deadline voor het indienen van de projectconcepten (stap 1) is 08/04/2019.
 • Alle programmadoelstellingen staan nog open voor indiening van projectconcepten.
 • Voor meer info en begeleiding contacteer je het nationaal contactpunt Sandra Vandewiele (sandra.vandewiele@vlaio.be).
 • Zie ook de programmawebsite voor meer uitleg bij de voorwaarden van de projectoproep. 
verrekijker aan het water met interreg logo