Interreg EMR: 5de en mogelijks laatste oproep voor projectvoorstellen.

Publicatiedatum
In totaal is een bedrag van € 33 miljoen aan middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar voor projecten binnen de drie prioriteiten 'Innovatie', 'Economie' en 'Sociale inclusie en Opleiding'.

Conceptaanvragen kunnen tot 14 januari 2019 om 16u00 ingediend worden via het  elektronisch Monitoring Systeem (eMS). Projectindieners die dit doen, kunnen rekenen op feedback die meegenomen kan worden in de ontwikkeling van hun projectaanvraag.
 
Op 16 april 2019 opent het Interreg EMR programma dan de oproep voor volledig uitgewerkte projectvoorstellen.
Uiterste deadline voor indiening van die aanvragen is 11 juni 2019 om 16u.
 
De regionale antennes van het programma helpen u graag verder met advies en begeleiding. 
Als Vlaamse partner kan u rechtstreeks terecht bij Frederik Loy, T: +32 11 23 74 16, E: frederik.loy@limburg.be 
 
Meer informatie over het indieningstraject is te vinden onder de rubrieken ‘Projectaanvraag’ en ‘Downloads’ van de EMR website.

Meer informatie over de beoordelingscriteria is te vinden in dit document