Inspirerende toer langs Mechelse EFRO-projecten

Publicatiedatum
De stad Mechelen investeerde de laatste jaren fors in haar binnenstad, wat leidde tot een fraai ogend stadscentrum. Minder zichtbaar zijn de achterliggende initiatieven op het vlak van centrummanagement. Ook daar zette Mechelen grote stappen, met onder meer de oprichting van de vzw Mechelen Meemaken binnen het gelijknamige EFRO-project.

Daarom koos de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) ervoor om haar overlegtafel economie over centrummanagement in Mechelen te organiseren. Deze overlegtafels vinden meerdere keren per jaar plaats en brengen verschillende lokale besturen samen rond economische thema’s die actueel zijn voor hun beleidsvoering.

Na een meer theoretische insteek over de mogelijkheden op vlak van organisatie en financiering van centrummanagement, gaf de Mechelse Dienst Economie een uitgebreide toelichting over hun aanpak, de kritische succesfactoren, de knelpunten waarop ze botsen en de link met een veelheid aan concrete projecten.

Impressies van de overlegtafel

Vervolgens werd de theorie aan de praktijk getoetst met een begeleide wandeling in het kernwinkelgebied en de aanloopstraten van Mechelen. Een 45-tal deelnemers kon zo een blik werpen op de resultaten van verschillende recente en nieuwe projecten die met steun van EFRO en VLAIO gerealiseerd werden zoals Mechelen Meemaken, Hoogstraat Natuurlijk, The Box en Artenova en ervoor zorgden dat de stad Mechelen de afgelopen jaren een nieuwe dynamiek kreeg op vlak van centrummanagement en ondernemerschap.